Logo ijsselenlekstreek.nl


Kirsten Jaarsma van de Stem van Krimpen: Tijd voor actie!
Kirsten Jaarsma van de Stem van Krimpen: Tijd voor actie!

Stem van Krimpen wil actie voor de brug der zuchten

Krimpen aan den IJssel - De Algera-brug blijft een onderwerp waar menig inwoner van Krimpen aan den IJssel en de Krimpenerwaard over spreekt.  Ondanks  alle maatregelen die de afgelopen drie jaar zijn genomen om de doorstroming op de Algera-corridor te verbeteren worden inwoners en ondernemers nog steeds bijna dagelijks geconfronteerd met files, haperende slagbomen en dus vertraging.
Donderdag 30 maart kwam de raad van Krimpen aan den IJssel bijeen om te spreken over de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard. In navolging op de collega's van gemeente Krimpenerwaard, die in januari raad breed een motie aannamen om de ontsluitingsproblematiek op de politieke agenda te krijgen, vergaderde de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel over ditzelfde thema. 
De fractie van Stem van Krimpen was tijdens de commissievergadering heel duidelijk: tijd voor actie!
"Op de investeringsagenda van de MRDH staat ook een verkenningsonderzoek als tweede stap in het bereikbaarheidsonderzoek "herinrichting Brienenoordbrug- en Algera-corridor", kortweg HBAC genoemd", aldus fractievoorzitter Kirsten Jaarsma. Met deze verkenning – waarin al verschillende oplossingsrichtingen zijn benoemd  zoals verbreding van de Algera-brug en  een tweede oeververbinding tussen Krimpenerwaard en Ridderkerk – zal meer duidelijk worden over de voor- en de nadelen voor verkeersstromen, milieu en leefbaarheid en natuurlijk het financiële plaatje.
In het uit 2011 daterende HBAC onderzoek  constateren de onderzoekers al dat de Algera-brug overbelast is. De kwetsbare verbinding van de Krimpenerwaard met Rotterdam heeft een I/C waarde van 1,5 en is daarmee een van de drukste wegen van Nederland. (de I/C waarde is de verkeersintensiteit gemeten naar de verkeerscapaciteit van de brug). Bovendien laat het rapport zien dat de  verkeersintensiteit stijgt naar 54.000 voertuigen per etmaal in 2020. 
"Er is weer aandacht voor de bereikbaarheidsproblematiek van de Krimpenerwaard, zowel bij de MRDH als bij de provincie Zuid-Holland dus wat ons betreft: maak gebruik van dit moment en zorg dat de problematiek nu definitief op de agenda komt van de hogere overheden," vervolgt Jaarsma. De Stem is dan ook voorstander van het voorstel van wethouder de Leeuw om in het vervolgonderzoek HBAC als opdrachtgever te fungeren. "Hiermee kan Krimpen aan den IJssel ook sturing geven aan de inhoud van het onderzoek, dus vooral de belangen van de Krimpenerwaard centraal stellen'. 
De fractie van Stem van Krimpen verbaasde zich donderdag jl. tijdens de vergadering over het feit dat sommige fracties zich nog steeds afvragen of de verkeersproblematiek op de Algera-corridor überhaupt een probleem is.
 "Een van de insprekers – Dhr. De Jong inwoner van Krimpen – vergeleek de vergadering van afgelopen donderdag met een raadsvergadering uit april 1978 waar de toenmalige raad ook al sprak over de bereikbaarheidsproblemen. En zijn conclusie was: het lijkt alsof er niks veranderd is. De gemeenteraad praat vooral over het probleem maar er is weinig voortgang." "Ik denk dat deze uitspraak exemplarisch is voor hoe de gemiddelde inwoner van Krimpen aan den IJssel over het probleem denkt. Wat onze fractie betreft moet er gewoon nu actief gewerkt worden aan een duurzame oplossing voor de  korte én voor de  lange termijn", besluit Jaarsma.
 

Reageer als eerste
Meer berichten