Logo ijsselenlekstreek.nl


Ingezonden: Voedselbank Krimpenerwaard, méér dan een voedselbank

Krimpenerwaard - J. Rietveld doet in dit ingezonden stuk een goed woordje voor de Voedselbank Krimpenerwaard. 'De naam van Voedselbank Krimpenerwaard, die al 10 jaar voor de armlastige burgers zorgt, is door het slijk gehaald.'

'Boekje open. Al 10 jaar zorgt de voedselbank Krimpenerwaard voor de armlastige in de gemeente. Staat Malika Lamrid klaar voor de mensen die in afwachting van een uitkering, niets hebben. "wat kan ik voor jou betekenen" is het eerste wat ze vraagt aan iemand die om hulp komt. Bewogen hoort zij de verhalen van mensen aan. Het is zo moeilijk, om hulp vragen, om hulp te aanvaarden. Je hebt immers zo lang voor jezelf gezorgd met de baan die je had. Nu werd je ontslagen, of werd ziek. Moest noodgedwongen stoppen met je bedrijf. Komt in de schulden en dan wordt je ineens afhankelijk van de voedselbank. Het kan de beste overkomen, het is de beste overkomen. Maar bij Malika krijg je een warm gevoel, omdat zij de gasten een warm welkom bezorgt. Je hoeft je nergens voor te schamen. Wanneer je op vrijdag je voedselpakket gaat halen, zie je dat je niet alleen bent. Er zijn veel verschillende mensen in dezelfde situatie. Bij voedselbank Krimpenerwaard doet je achtergrond er niet toe. Er is Liefde en Respect voor alle mensen. In de gezellige huiskamer kun je gratis koffie of thee drinken en er is altijd wel wat lekkers bij. De gasten (zoals Malika de cliënten liever noemt) kunnen er met lotgenoten praten. Er is herkenning en men geeft elkaar tips. Vrijwilligers De voedselbank kan niet draaien zonder vrijwilligers. Vrijwilligers bestaan uit mensen die of zelf afhankelijk zijn (geweest) van de voedselbank, of graag vrijwilligerswerk doen en de voedselbank graag helpen. Vrijwilligers komen en gaan. De rede dat ze gaan is doorgaans dat ze werk vinden. Vrijwilligers bestaan uit allerlei soorten mensen met allen hun eigen karakter.

Zo kan het zomaar gebeuren dat een vrijwilliger haar zin niet krijgt en achter Malika's rug om fluistert dat ze haar wel krijgt, dat ze haar helemaal kapot gaat maken. Zulke mensen heb je ook en meestal blijft het bij woorden. Helaas is het hier niet bij woorden gebleven. Achter gesloten deuren. Er werd gestookt en dingen rond gefluisterd, er werd van alles beweerd en zolang je maar vermoedens de wereld in slingert, maakt die wereld, die belust is op sensatie, daar wel een eigen verhaal van. Opeens gingen er mensen klagen, over de kwaliteit en inhoud van de pakketten. En was daar die dame bij de gemeente, die uit naam van de gemeente mensen opriep om te klagen. Ze belde mensen op om te zeggen dat ze moesten klagen over de voedselbank en als men aan gaf geen klachten te hebben, moesten ze maar wat verzinnen. Deze dame werkt daar nu niet meer en toch gingen de ogen van de gemeente nog niet open. Vanuit de weggeefhoek Krimpenerwaard (tegenwoordig IJssel en Lek) werd er ook van alles geroepen. De voedselbank Krimpenerwaard moest transparant zijn en verbeteren. Ondertussen deden (en doen nog steeds) zij zelf alles achter gesloten deuren. Wie positief was over de voedselbank Krimpenerwaard, of hen daar tegen sprak, werd en wordt gewoon geblokkeerd. Zelfs voor de zoekhoek die men vanuit de weggeefhoek heeft opgezet, is voor mensen die vrijwilliger zijn bij voedselbank Krimpenerwaard of zich daar over positief uitlaten, al bij voorbaat geblokkeerd. (over discriminatie gesproken!). Er werd zelfs een groep opgericht op Facebook: Misstanden voedselbank Krimpenerwaard. In deze Facebookgroep worden allerlei beweringen gedaan, maar als iemand zei dat het er nu heel anders aan toe gaat of dat ze eens moesten komen kijken of komen helpen, kreeg die een berg bagger over zich heen, want wie was je dan wel en je wist van niks. Vervolgens werd degene dan geblokkeerd. Tegenwoordig is het een geheime groep. Zo kan men van alles de wereld in helpen zonder tegenspraak.

Ook onbegrijpelijk is hoe de vereniging voedselbanken Nederland hier mee om is gegaan. In een gesprek met Voedselbank Krimpenerwaard is duidelijk gesproken over dat de klachten allemaal anoniem waren en men er niets mee kon. Terwijl er later door vereniging voedselbanken Nederland beweerd wordt dat de klachten niet anoniem zouden zijn en dat er hard gewerkt wordt aan een oplossing . Aan voedselbank Krimpenerwaard wordt aangegeven dat vereniging voedselbanken Nederland hen gaat helpen. Er werd gewerkt aan de voedselveiligheid en het groene label werd gehaald. Zelfs "als één van de eerste die alles zo snel in orde hadden" werd gezegd, en "op naar een grootse opening met een officiële uitreiking van het certificaat"! Maar in plaats van voedselbank Krimpenerwaard te helpen, was de vereniging al bezig met het voorbereiden van een 'nieuwe voedselbank'. Er kwam een commissie die moest oordelen over voedselbank Krimpenerwaard. Er bleek toen dat er inderdaad alleen maar anonieme klachten waren. Dat zelfs alles van tafel was en alle klachten ongegrond bleken. Ineens werd het stuur omgegooid en werden er beschuldigingen geuit van mishandeling. En ook deze zogenaamde getuigen deden hun zegje achter gesloten deuren. Er werd niet aan wederhoor gedaan. Voedselbank Krimpenerwaard moest alles maar over zich heen laten komen. Zo werkt het recht in Nederland? En toen was daar ineens de royering. Een klap in het gezicht van allen die al die tijd achter de voedselbank Krimpenerwaard zijn blijven staan. Ongeloof, hoe kon dat nou? Mensen die wel achter Malika en de voedselbank Krimpenerwaard zijn blijven staan, mensen die géén klachten hadden, die zijn nóóit gehoord! Er is alleen geluisterd naar een stel wraakzuchtige mensen die zelf al jaren bezig zijn om een voedselbank op te zetten. Maar voedselbank Krimpenerwaard zat hen in de weg. Word je in deze maatschappij alleen maar gehoord als je hard schreeuwt, met de bedoeling door andere mensen de grond in te stampen, zelf hogerop te komen? Vragen de trouw gebleven gasten zich af.

Ook de gemeente heeft zich hierin goed laten kennen. De voedselbank Krimpenerwaard heeft al vele verhuizingen ondergaan. Niet één keer zijn zij geholpen door de gemeente. Maar de 'nieuwe voedselbank' kreeg direct een plek. Zij begonnen in een kerk, op een parkeerterrein, met een dominee die de gastheer uit hing, een dominee die eerder zelfs weigerde in gesprek te gaan met Malika over de leugens van een ex cliënt. Een 'dominee' die de mensen moet vertellen hoe ze het goed moeten doen? Die liever luistert naar leugens en bedrog? Met een vereniging voedselbanken Nederland die wil bepalen dat diegene een pakket moet krijgen, waar hij geen recht op heeft! Waar de vereniging voedselbanken Nederland geen zeggenschap over heeft, omdat de voedselbank zelf bepaald of iemand een pakket krijgt of niet. Voordat de voedselbank Krimpenerwaard werd geroyeerd, was alles voor de 'nieuwe' al geregeld. Zo konden zij direct van start op het moment dat de royering bekend werd. De naam van Voedselbank Krimpenerwaard is door het slijk gehaald, bezoedeld. Sponsors die eigenlijk wel achter voedselbank Krimpenerwaard bleven staan, maar een contract hebben met vereniging voedselbanken Nederland mogen dan ook alleen leveren aan aangesloten voedselbanken. En konden dan niet anders dan aan de 'nieuwe voedselbank' leveren. Kerken werden opgeroepen door vereniging voedselbanken Nederland om voortaan de 'nieuwe voedselbank' te steunen. Geen kerk die bedacht dat voedselbank Krimpenerwaard nog altijd meer gasten heeft dan de 'nieuwe voedselbank' en dat die gasten hierdoor de dupe zijn. Er zijn heel veel gasten die weigeren naar de andere voedselbank te gaan. Er zijn zelfs gasten die zich openbaar positief hebben uitgelaten over voedselbank Krimpenerwaard, die geweigerd zijn door de 'nieuwe voedselbank'. Eén van de aantijgingen was toch discriminatie? Maken de nieuwe voedselbank en vereniging voedselbanken Nederland zich daar dan nu niet schuldig aan?

Er was onder andere ook geklaagd dat voedselbank Krimpenerwaard zo veel moest verhuizen, hoeveel keer is de 'nieuwe voedselbank' nu al niet verhuist in die korte tijd? Met de hulp van de gemeente. En was de 'nieuwe voedselbank' pas niet gesloten? Dat kon toch niet? Op 26 juni hield de voedselbank Krimpenerwaard een bijeenkomst om openheid te geven over de gang van zaken. Er werd daar door gemeenteleden en politieke partijen als CDA en D66 positief en met verbazing over de gang van zaken gereageerd. Er werd de indruk gegeven dat er wel wat gedaan ging worden voor de voedselbank Krimpenerwaard als stichting. En dat de hele gang van zaken van voedselbanken Nederland dubieus en onacceptabel was. Echter heeft de gemeente vervolgens niets gedaan voor voedselbank Krimpenerwaard. Op kritische vragen hier over komt geen antwoord. Ik vraag mij dan toch werkelijk af welke belangrijke persoon hierbij betrokken is, wie er belang bij heeft? Enerzijds wordt voedselbank Krimpenerwaard aan het lijntje gehouden, aan de andere kant laat ook de gemeente deze mensen gewoon keihard vallen? Op de informatie avond van 26 juli werd nog maar eens door meerdere personen aangehaald dat de hele zaak niet klopt. Hoewel voedselbank Nederland in een krantenartikel beweerd dat er aangifte is gedaan van fraude, is er tot op heden, na navraag van de advocaat van de voedselbank Krimpenerwaard, nog steeds geen aangifte gedaan. Ook voedselbanken Nederland blijkt hier een partijdige rol te spelen. En is schuldig aan de onheuse berichtgeving en doelbewust kapot maken van voedselbank Krimpenerwaard. Ook de meeste media is hier schuldig aan eenzijdig berichtgeving en niet doen aan uitzoeken van zaken en niet doen aan hoor en wederhoor! Hierdoor is de naam van Voedselbank en de familie nu gelinkt aan fraude en misstanden waar niets van waar is.

Ik daag de media uit om in gesprek te gaan met de voedselbank Krimpenerwaard, die overigens nog steeds keihard werkt om de voedselbank draaiende te houden en er persoonlijk geld in steekt om pakketten te blijven uitgeven! Ik daag uit om mensen te horen die nog steeds te gast zijn bij hen. Ik daag bedrijven uit die twijfelen of ze wel of niet met sponsoring de voedselbank Krimpenerwaard willen ondersteunen, hetzelfde te doen. Naam zuivering De naam van Voedselbank Krimpenerwaard, die al 10 jaar voor de armlastige burgers zorgt, waar de gemeente mensen laat stikken, is door het slijk gehaald. De vereniging voedselbanken Nederland en de gemeente en de media die alleen maar negatief zijn geweest, zouden aangeklaagd moeten worden wegens aantasting van de goede naam, smaad en laster. Dit is bevestigt op de bijeenkomst op 26 juni door partijleden. Maar wat doen zij er verder mee???

Wilt u de voedselbank Krimpenerwaard steunen of meer informatie? Neem dan contact met hen op! www.voedselbankkrimpenerwaard.nl'

Reageer als eerste
Meer berichten