Ideeën voor de Schoonhovense Veerpoort gezocht!

Schoonhoven - Schoonhoven zoekt een nieuwe bestemming voor de monumentale veerpoort. Een werkgroep onder voorzitterschap van oud-burgemeester Dick de Cloe is gevraagd een plan te maken en is hiervoor op zoek naar inbreng vanuit de stad en de regio. "Als één van de symbolen van Schoonhoven is het belangrijk dat de veerpoort een verbindende functie krijgt."

Na het overlijden van beeldend kunstenaar Wim Graves Kooiman, die het gebouw in gebruik had als atelier, kwam de Schoonhovense veerpoort eind vorig jaar leeg te staan. Het markante gebouw is het laatste nog werkende onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. En sluit nog steeds bij uitzonderlijk hoog water, waarmee de binnenstad en de achterliggende polders tegen overstroming worden beschermd.

"De monumentale veerpoort wordt door veel bewoners en bezoekers van onze gemeente gezien als één van de symbolen van Schoonhoven. En zal na de herinrichting van het gebied Buiten de Veerpoort die komend jaar van start gaat, voor toeristen steeds meer de toegangspoort tot Schoonhoven en de Krimpenerwaard worden", zegt wethouder Dilia Blok van recreatie en toerisme. "Daarom vindt de gemeente het belangrijk dat de veerpoort een verbindende functie krijgt en toegankelijk is voor publiek."

Ideeën uit stad en regio gevraagd 
Bij die opmerking sluit oud-burgemeester Dick de Cloe, die als zilverstad-ambassadeur door Zilverstad Marketing werd gevraagd als voorzitter van de werkgroep, zich helemaal aan. "Als werkgroep zien we graag dat de veerpoort van en voor de mensen is. Daarom zijn we voor de uitwerking van onze plannen op zoek naar inbreng vanuit de stad en de regio." 
"Afgelopen maanden hebben al verschillende bewoners, organisaties en ondernemers zich gemeld met ideeën. Maar we willen graag alle mogelijke opties in beeld krijgen", aldus de werkgroep, die verder bestaat uit Orly Trost, Eveline Versteeg, Marco Oudshoorn en Corné van Roest, en wordt ondersteund door citymarketeer Michiel van der Schaaf. "Zodat we als werkgroep een goed plan kunnen maken waarin zoveel mogelijk grote en kleine ideeën en initiatieven vanuit de stad en de regio zijn verwerkt. Of een voorstel, idee of initiatief uitvoerbaar is, hangt uiteraard van een aantal factoren af. Enerzijds vanwege de bijzondere ligging, beperkte ruimte en bouwkundige aard van het gebouw als Rijksmonument en waterkering. Maar ook omdat we de lokale economie willen versterken en meerjarige financiële continuïteit nodig is."

Ideeën kunnen tot 15 december worden gemeld via veerpoort@zilverstadmarketing.nl.

Meer berichten
Shopbox