Leen Achterberg met zijn kerstbomen. (Foto: www.AtelierAmbrosius.nl)
Leen Achterberg met zijn kerstbomen. (Foto: www.AtelierAmbrosius.nl) (Foto: www.AtelierAmbrosius)

Franse kerstbomen op het boerenerf

Vlist - Elk jaar staat het boerenerf aan de Franse Kade bij Vlist vol met kerstbomen. Leen Achterberg haalt ze zelf op uit de Franse Ardennen met zijn vrachtwagentje. "Vorige week stond ik daar nog tot mijn knieën in de sneeuw!" Hij rijdt er in de weken rond begin december al gauw een paar duizend kilometer voor heen en weer.

Door Loes Ambrosius

's Zomers bezoekt Leen Achterberg de kwekers en kiest er alvast de bomen uit. "Het is me toch wat, vroeger kostte een kerstboom drie gulden! Van dertig euro kijkt men tegenwoordig nauwelijks nog op. Er zit bij mij niemand tussen om ook wat aan te verdienen. Ze komen rechtstreeks van de kweker. De laatste vijf jaar zijn de prijzen bij mij gelijk gebleven." Achterberg vertelt het alsof hij persoonlijk de economie aanstuurt. En, zegt hij fier erachteraan: "En ik breng ze zo nodig ook gratis thuis."

Speciale wensen

Leen (77) weet van geen ophouden. En als je je zo eens verdiept in het verhaal is dat heel begrijpelijk. "Ik ben hiermee begonnen op mijn drieëntwintigste, dat is dus al vierenvijftig jaar. We hadden een klein boerenbedrijfje met vijf koeien, wat kippen en varkens en een stukje land. De verkoop van kerstbomen was een goeie bijverdienste in de wintermaanden als het toch rustig was op de boerderij. Dat we het goed konden gebruiken snap je zeker wel."

Zelf hebben Gré en Leen geen voorkeur voor een heerlijk geurende spar of een zilvergrijze Nordman die niet uitvalt. "We kijken elk jaar gewoon wat er overschiet."

Speciale wensen voor december heeft Leen niet. "Nadat Gré heel het jaar heeft getobd met een zere schouder zijn we dankbaar dat we zo gezond zijn. Kerst wordt het liefst gevierd met heel de kinderschaar. In totaal zijn we dan met vierentwintig."

De sparren en Nordmann kerstbomen staan in alle mogelijke vormen en maten tussen de schuren en het tuinhuis. Hondje Sam kwispelt overal tussendoor. Binnen snort de kachel, is het warm en gezellig. Hier heeft vrouw Gré de koffie klaar en zitten bekenden en goeie klanten aan de keukentafel terwijl Leen op een briefje uitrekent wat de 'schade' is.

Dan komen al gauw de verhalen los: "Vroeger haalde ik de kerstboom voor de stad Schoonhoven uit boswachterij Baarn en takelde die met een kraan op de Stenen Brug omhoog." Of herinneringen aan zijn grootmoeder die mooie woorden meenam uit vroeger tijden 'van toen de Fransen hier waren'. Door haar kreeg hij wellicht een liefde voor taal: "Want taal is ontzaglijk gezellig." Hij weet daarmee zijn publiek best te vermaken. En zo is een kerstboom van een lokale ondernemer heel wat meer waard.

Meer berichten
Shopbox