Rust is de grootste kwaliteit van de Krimpenerwaard. Dat moeten we zo houden, vindt Wouter de Jong. "Als mensen denken dat jongeren allemaal tot laat willen uitgaan hebben ze het mis.
Rust is de grootste kwaliteit van de Krimpenerwaard. Dat moeten we zo houden, vindt Wouter de Jong. "Als mensen denken dat jongeren allemaal tot laat willen uitgaan hebben ze het mis. (Foto: www.AtelierAmbrosius)

Als jonge politicus aan de slag in de Krimpenerwaard

Wouter de Jong, 23 jaar, is op 28 maart 2018 geïnstalleerd als commissielid voor de SGP in de gemeente Krimpenerwaard. Hij is daarmee één van de jongste politici. Wat motiveert hem?

Door Loes Ambrosius

Stolwijk - Met veel geluk is Wouter in het buitengebied van Stolwijk kunnen blijven wonen. We spreken elkaar op het terras voor zijn huis. Dat ligt in het hart van de polder waar koeien en schapen boven het nu nog lange gras langs de horizon kuieren. De wereld en het verkeer lijken ver weg. En dat is precies de rust waar Wouter zo van houdt.

Wouter: "Ik sta voor het conservatieve christelijke gedachtegoed van een samenleving die betrokken is en saamhorig, volgens de Bijbelse waarden en normen. De Bijbelse principes zoals bijvoorbeeld een dag rust per week, zijn goed voor de hele samenleving. Mijn maatschappelijke betrokkenheid komt tot zijn recht als ik iets kan betekenen voor mijn gemeente."

Tijdens een masterclass politiek voor jongeren ontmoette hij Ernst Pols en sloot zich aan bij de SGP jongeren. Hij maakte kennis met fractievoorzitter Jan-Willem van der Ham en sloot zich aan bij de fractie.

Wouter: "Ik heb me later tijdens de campagne ingezet. Ook ontdekte ik dat er tal van onderwerpen in de gemeenteraad worden besproken waar ik ook een mening over heb. Als commissielid telt die mee, heb je inspraak. Bovendien leer je er een hoop van en is het gewoon heel leuk om veel verschillende mensen te ontmoeten."

Wouter had van kleins af aan interesse voor geschiedenis van de streek en had op zijn tiende jaar al een museum met oud speelgoed op een kleedje in zijn slaapkamer.

"Ooms, tantes, buren en bezoekers namen niet alleen een kijkje maar brachten lampenkapjes, keukengerei of schoolspullen mee. Zelfs een oude bijbel en documenten uit een kerk. Het liep een beetje uit de hand en nam grote vormen aan tot de halve stal achter het woonhuis van de boerderij was gevuld met gebruiksvoorwerpen en gereedschappen van vroeger."

Verhuizing

Sinds de verhuizing van mijn ouders uit de boerderij in 't Beijersche die een voorvader vijf generaties geleden bouwde is het museum elders opgeslagen in afwachting van een nieuwe plek.

"Maar," vertelt hij, "ik heb eerst nog wel de oude varkensvoedertrog uit de schuur gesleept." Het verlies van het voorvaderlijk huis is Wouter aan het hart gegaan, ook omdat hij door vernoeming de derde Wouter de Jong op rij was die hier woonde. In zijn woonkamer staan op een rij in de vensterbank de foto's van vijf groot- en overgrootvaders.

Het sociaal domein interesseert hem. Zelf werkzaam in de zorg vindt hij daar het contact met mensen het prettigst aspect. Als commissielid wil hij dan ook makkelijk toegankelijk zijn.

Tot laat uitgaan

Wouter: "De overheid moet een kleinere rol gaan spelen in de participatiesamenleving. Ik vind bijvoorbeeld het toestaan van zorgunits aan huis voor ouderen een goede zaak. Ook wil ik graag opkomen voor onze jongeren. We moeten hen de kans geven om in de Waard te blijven wonen, door voor leefbare kernen en betaalbare woningen te zorgen."

Rust is de grootste kwaliteit van de Krimpenerwaard. Dat moeten we zo houden, vindt Wouter de Jong. "Als mensen denken dat jongeren allemaal tot laat willen uitgaan hebben ze het mis.

"Ook zij genieten van rust. Daarom kies ik voor de winkelsluiting op zondag en sluitingstijden van de horeca om 12 uur. Dagrecreatie, fietsen en kamperen passen wel in dat beeld. En ook ik zie het liefst koeien in de wei. Nieuwe natuur moet aangelegd worden in samenspraak en goed overleg met de boeren."

Wouter de Jong: Als we jongeren willen houden moeten er betaalbare starterswoningen komen en winkels en scholen in iedere kern blijven. We moeten ervoor waken in de toekomst geen krimpgemeente te worden.

Meer berichten