En voor leren melken bestonden cursussen. Boerendochters krijgen les in 1953 van Wim Kooi, die liet zien hoe je moest melken. (Foto: Janny Manschot-den Oudsten)
En voor leren melken bestonden cursussen. Boerendochters krijgen les in 1953 van Wim Kooi, die liet zien hoe je moest melken. (Foto: Janny Manschot-den Oudsten) (Foto: Janny Manschot-den Oudsten)

Historisch: Veel veeboeren in Lekkerkerk

Lekkerkerk - Natuurlijk waren er mensen, die een ander beroep hadden, zoals middenstanders, bakkers, groenteboeren, vissers enzovoort, maar er woonden in de hele Krimpenerwaard vooral veel kleine en grote veeboeren.

Het was gewoonte dat in een boerengezin in de drukke tijd iedereen meehielp, dus ook de meisjes. Dat was vaak zwaar en vermoeiend werk, zoals het keren van het hooi. Als het hooi droog was moest het met een schouw van het land naar de boerderij worden gebracht.

Vroeger werden de koeien met de hand gemolken. Tot in 1955 de eerste melkmachines kwamen. We vinden rond 1940 dan ook nog advertenties in de krant, waarin boerenknechten en boerendienstbodes worden gevraagd, die goed kunnen melken of genegen zijn het te leren.

Er werden in die tijd vaak melkwedstrijden gehouden. Tijdens die wedstrijden werd de hygiëne van handen, kleding, uierdoeken, melkblokken, emmers en spantouwen beoordeeld.

Ook de melktechniek werd beoordeeld. Het ging om een soepele, krachtige vingerbeweging, een snelle en goede manier van uitmelken en namelken en om de harmonie tussen melker en koe.

Opvallend was dat het gemiddelde resultaat bij de dames meestal hoger lag dan bij de heren. In die tijd was het een schande als een getrouwd meisje buiten de deur werkte, dus mocht ze ook niet bij een andere boer melken. Maar er werden wel wat kleine uitzonderingen gemaakt, zoals bij het vervangen van ziekte.

In onze oudheidkamer (Poolmanweg 11), boven het oude kruisgebouw, zijn meer foto's te zien. Kom langs op de tweede zaterdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur.

Meer berichten