De werkgroep overlegt over de invulling van de tentoonstelling. V.l.n.r.: Hennie Verhoef, Ad de Vaal, Jeroen Patijn, Piet Niestadt, Ben Peltenburg en Maaike Diekema. (Foto: Tessa de Gruijter)
De werkgroep overlegt over de invulling van de tentoonstelling. V.l.n.r.: Hennie Verhoef, Ad de Vaal, Jeroen Patijn, Piet Niestadt, Ben Peltenburg en Maaike Diekema. (Foto: Tessa de Gruijter) (Foto: Tessa de Gruijter)

Ridderlijke Duitsche Orde nog altijd aanwezig in Schoonhoven

Schoonhoven - Inwoners van Schoonhoven zijn veelal geïnteresseerd in de rijke historie van de stad. Toch zijn er maar weinig mensen die weten dat Schoonhoven een commanderij is van de Ridderlijke Duitsche Orde (RDO). Dit unieke stukje geschiedenis zal door de Historische Vereniging en de Archeologische Werkgroep onder de aandacht worden gebracht door middel van een tentoonstelling, een boek, kaartspel en lespakket.

Door Tessa de Gruijter

Op de zolder van de Archeologische Werkgroep worden plannen uitgewerkt om van de Ridderlijke Duitsche Orde ook in Schoonhoven een begrip te maken. Piet Niestadt is betrokken bij dit initiatief en geeft toelichting. "Wij bezochten een tentoonstelling over de RDO in Maasland, een commanderij waar de aanwezigheid van de Duitsche Orde vandaag de dag nog enorm leeft. Dit heeft zo'n indruk gemaakt dat we dat ook in Schoonhoven gaan organiseren. Allerlei items die betrekking hebben op de Duitsche Orde worden tentoongesteld, denk daarbij aan oude documenten en afbeeldingen, een harnas en kleding en zelfs de antieke 'kop' van Guy van Blois wordt vanuit Frankrijk overgebracht. Speciaal voor deze gelegenheid is er door Leo de Kluijver een boek gemaakt over het ontstaan van deze ridderorde en voor kinderen is er een leuk en informatief kwartetspel ontwikkeld. Het boek en het kwartspel worden aan bezoekers meegegeven."

De RDO is ontstaan tijdens de Derde Kruistocht bij de slag om Akko. In 1189 richtten de Duitse ridders daar een hospitaal op voor de gewonden en kregen goedkeuring van de Paus om zich te organiseren als ridderorde. Europese vorsten schonken goederen en landerijen, uit de opbrengsten werden de onkosten in Akko betaald. Guy van Blois, de heer van Schoonhoven, schonk in 1395 de kerk aan deze orde. Later werd Schoonhoven een commanderij met aan de Koestraat de commandeurswoning: Het Duitsche Huis. Dit huis is al lange tijd uit de stad verdwenen. In het nawoord van het boek schrijft de huidige commandeur Carel Baron van Lynden dat de RDO is omgevormd tot vermogensfonds.

Het vermogen dat in de loop der jaren is bijeengegaard wordt gebruikt voor goede doelen die aansluiten bij de geschiedenis van de RDO, namelijk het hulp bieden aan gewonden en anderszins hulpbehoevenden. Jaarlijst steunt de RDO vele projecten, voornamelijk in de oude commanderijgebieden zoals Schoonhoven.

Vanaf 7 september is de tentoonstelling twee maanden lang te zien in De Hoge Vierschaar, onder het stadhuis van Schoonhoven. De entree is gratis, bezoekers krijgen het informatieboek mee en kinderen het kaartspel. Hier kom je alles te weten over de RDO.

Meer berichten