Voorzitter Fred van der Neut bij De Deining: (Foto: Wijntjesfotografie.nl)
Voorzitter Fred van der Neut bij De Deining: (Foto: Wijntjesfotografie.nl) (Foto: JOHN WIJNTJES)

Stichting Het Verenigingsgebouw helpt lokale verenigingen

Krimpen aan den IJssel - Welke Krimpenaar kent het niet: het markante witte gebouwtje aan de Tuinstraat, De Deining. Nu een dubbel woonhuis maar vroeger een verenigingsgebouw waar het sociale leven zich afspeelde vergelijkbaar met de huidige Tuyter. Ooit was het in bezit van de Krimpense afdeling van de vakbond FNV die het gebouw exploiteerde. Na verkoop worden de vrijgekomen gelden beheerd door de stichting Het Verenigingsgebouw waarvan Fred van der Neut voorzitter is.

Door Jenny Enzlin

"De doelstelling van de stichting is om verenigingen op algemene grondslag te helpen met een financiële gift", legt Van der Neut uit. "Een vereniging kan zelf via de website een aanvraag doen. Het bestuur beslist dan of een aanvraag gehonoreerd wordt. We vragen niet naar een financieel jaaroverzicht van de aanvrager die wel een sociaal doel moet dienen." Als voorbeelden geeft de voorzitter de tennisvereniging TCK die een AED apparaat wilde aanschaffen en de scouting Jan Willem Friso voor de aankoop van kano's. "Ze kunnen de factuur naar ons sturen, wij betalen die dan."

"Stichtingen worden in de statuten niet genoemd maar soms vinden wij dat een stichting een dusdanig goed doel dient, dat die in aanmerking komt voor een gift." Zo is onlangs de speel-o-theek verblijd met een bedrag waarvoor buitenspeelgoed aangeschaft kon worden. "De FNV", vervolgt Van der Neut, zelf vakbondslid, "verhuurde ruimtes aan verenigingen, bijvoorbeeld de de zangvereniging, de buurtvereniging Schilderswijk of de ouderensociëteit. Maar het aantal verenigingen liep terug, bovendien werden zij door de gemeente verplicht gebruik te maken van de Tuyter. Er is toen besloten om het gebouw te verkopen. We hadden dat geld natuurlijk onder de verenigingen kunnen verdelen. Dat hebben we niet gedaan. Er is gekozen voor beleggingen. De opbrengst is natuurlijk variabel maar we hebben nog nooit nee hoeven te verkopen." Na toekenning van een gift moet de aanvragen drie jaar wachten om weer een aanvraag te kunnen indienen.

Het gebouw

Van het oude gebouwtje aan de Tuinstraat en de inventaris is niet veel meer overgebleven. "Alleen een paar oude, gerestaureerde vakbondsvaandels die nu in vitrinekasten staan opgeteld in het vakbondsmuseum in Amsterdam", weet Van der Neut te melden.

stichtinghetverenigingsgebouw.nl

Meer berichten