Het Comenius College Krimpen heeft onlangs de gouden 'Gezonde Schoolkantine'-schaal ontvangen van het Voedingscentrum.
Het Comenius College Krimpen heeft onlangs de gouden 'Gezonde Schoolkantine'-schaal ontvangen van het Voedingscentrum. (Foto: )

Comenius Krimpen heeft nu ook een gezonde schoolkantine

Krimpen aan den IJssel - Het Comenius College Krimpen heeft onlangs de gouden 'Gezonde Schoolkantine'-schaal ontvangen van het Voedingscentrum. Deze schaal geldt voor 2018; voor 2019 en volgende jaren vraagt de school deze opnieuw aan. Met deze erkenning wordt de Krimpense mavo/havo-school een nóg gezonder en veiliger onderwijsinstelling.

Het Comenius College in Krimpen aan den IJssel is namelijk al volledig rookvrij, en vóór elke schoolvakantie geven medewerkers van Jongerenwerk Krimpen voorlichting aan leerlingen over thema's als sociale media, drugs, voeding en vuurwerk.

Volgens het Voedingscentrum valt in een gezonde schoolkantine het oog van de leerlingen meteen op de gezonde broodjes, groente en fruit. Water is de logische dorstlesser die wordt aangeboden. Er is nauwelijks aanbod van zoete of calorierijke etenswaren. Zo worden er bijvoorbeeld geen energy drankjes meer verkocht; sterker nog: die mogen niet meegenomen of opgedronken worden op de school aan de Boezemdreef.

Sinds vorig schooljaar is Comenius Krimpen al uitgeroepen tot rookvrije school. Dit houdt in dat er binnen en buiten de school niet meer gerookt wordt. Bij het toegangshek wijst een bordje de schoolbezoekers hierop.
Directeur Mark Tange van Comenius Krimpen vertelt: 'De leerlingen staan hier ook echt achter, want in overleg met de leerlingenraad is de rookplek op het plein versneld opgedoekt. Het afdakje op het schoolplein met bankje en asbak is weggehaald.'
Meer in het algemeen steunen leerlingen dit beleid: 'Ze zien het niet als belemmerend, maar als stimulerend. Ze beseffen dat gezondheid en veiligheid hand in hand gaan. Ook op ons schoolfeest rond Valentijnsdag wordt er niet gedronken en gerookt.'

De school betrekt de ouders actief bij de gezondheidsopvoeding van de leerlingen. Zo worden er samen met de ouderraad thema-avonden gehouden over bijvoorbeeld smartphonegebruik en sociale media, en over het thuis drinken van alcohol.
Wie meer wil weten over het onderwijs op Comenius Krimpen kan de informatie- en openles-avond bijwonen op dinsdag 20 november, van 19-21 uur. De Open Dag is op woensdag 30 januari 2019 van 15 - 20 uur.
Meer informatie staat op de website www.comenius.nl.

Meer berichten