werkzaamheden Montgomerylaan en Ring nu echt gestart. Foto: Pixabay

Eindelijk een schoon en bruikbaar EMK-terrein in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - De heren drs. P.R. Heij, Directeur-Generaal Water en Bodem van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en ir. T. Winter, Lid van de Raad van bestuur van de Dura Vermeer Groep N.V. hebben onlangs het uitvoeringscontract van de sanering van het voormalige EMK-terrein getekend. In het voorjaar van 2019 volgt de feestelijke start van dit project, wanneer de 'eerste schep' de grond ingaat.

Het Ministerie van I&W, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn blij dat met deze contractondertekening een nieuwe fase aanbreekt. Arjan Neeleman, projectwethouder van de gemeente Krimpen aan den IJssel: 'Na jaren komt er in de Stormpolder weer ruimte voor bedrijven die willen uitbreiden of die onderdeel willen worden van het centrum van maakindustrie die de Stormpolder is.' 

Ir. G. Naarding, directeur bij Dura Vermeer, vertelt: "Dura Vermeer is trots om dit project te mogen uitvoeren en Krimpen aan de IJssel een schoon en bruikbaar terrein terug te geven. We gaan voor een zorgeloze sanering: de verontreinigde grond wordt gesaneerd binnen het gesloten systeem van een tent, waardoor er geen schadelijke stoffen naar de omgeving verspreiden. Omwonenden ervaren hierdoor nagenoeg geen overlast".  

Het EMK-terrein

De locatie EMK had de afgelopen honderd jaar steeds een industriële bestemming met een aanzienlijke bodemverontreiniging tot gevolg. In de jaren tachtig van de vorige eeuw is de bovengrondse infrastructuur verwijderd en zijn er isolerende maatregelen getroffen, waarmee de risico's voor mens en milieu werden beheerst. Een definitieve aanpak voor de situatie, nodig om herinrichting mogelijk te maken, heeft lang op zich laten wachten. De opdracht aan Dura Vermeer is om het terrein functioneel te saneren en bouwrijp te maken, zodanig dat de locatie opnieuw kan worden ingericht, wederom als industrieterrein. Hiervoor is het bestemmingsplan reeds vastgesteld. Na oplevering koopt de gemeente Krimpen aan den IJssel het terrein van de huidige eigenaar, het Rijk, om de herinrichting tot bedrijventerrein ter hand te nemen.

Robbert Brandt en Mirjam Prins zijn door het Ministerie aangesteld als regievoerders. Zij houden namens de opdrachtgever toezicht op de juiste uitvoering van het uitvoeringscontract. Vanaf 1 november werken zij vanuit een projectkantoor, gevestigd aan de Schaardijk 54.

U kunt het nieuws volgen op de projectwebsite www.stormpolderdijk.nl. Hier vindt u tevens informatie op welke wijze u contact kunt opnemen met de regievoerders.
 

Meer berichten