Chr.gem.koor Delfshaven
Chr.gem.koor Delfshaven (Foto: van website koor)

Ontmoetingsdienst in De Ark

Krimpen aan den IJssel - Op zondag 2 december is de ochtenddienst om 10.00 uur in De Ark aan de Burg. Aalberslaan 41 te Krimpen aan den IJssel een zangdienst. Onder de naam “Ontmoetingsdienst” worden er jaarlijks een aantal van deze zangdiensten georganiseerd. Voorganger dit keer is mevrouw Ds. Nynke Dijkstra uit Houten. Het thema van de dienst is ‘Veracht de dag der kleine dingen niet’. Muzikale medewerking wordt verleend door het Chr. Gemengd Koor “Delfshaven” o.l.v. Arjen Uitbeijerse en het orgel wordt bespeeld door Everhard Zwart. Er is voor de kleintjes oppas aanwezig en een kindernevendienst voor de basisschoolkinderen. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken voor iedereen.

Iedereen is van harte welkom.

Meer berichten