Proefveld polder De Nesse, lisdoddeproducten (Jaap Graveland). De buidelmees bouwt van lisdoddepluis een warm nest (Dirk-Jan van Roest).
Proefveld polder De Nesse, lisdoddeproducten (Jaap Graveland). De buidelmees bouwt van lisdoddepluis een warm nest (Dirk-Jan van Roest). (Foto: )

Natuur in de Krimpenerwaard: Lisdodde, meer dan een baggerplant

Krimpenerwaard - Door de droge en warme zomer daalde onze veenbodem dit jaar ca 2 cm, tegen 1 cm gemiddeld. 'Natte teelten' stoppen de bodemdaling. Lisdodde (de bekende 'rietsigaar') lijkt het meest kansrijk, en vergroot misschien de biodiversiteit.

Door Jaap Graveland

Veen klinkt in en oxideert (verbrandt) bij blootstelling aan de lucht. De klimaatverandering versnelt dit proces. Natte teelten kunnen een oplossing zijn. Het water staat dan net boven het maaiveld waardoor inklinking en oxidatie stoppen. In het Groene Hart lopen experimenten met wilg, pijlkruid, cranberry en grote lisdodde (Typha latifolia). De wilgenproductie is laag, pijlkruid is gevoelig voor eendenvraat (de Engelse naam is duckweed) en het resultaat voor cranberry is nog onduidelijk (erg onkruidgevoelig). Maar de resultaten met lisdodde zijn hoopgevend. De plant biedt veel mogelijkheden. Als pionierplant groeit hij prima in de slappe bagger in onze polderwateren. Koeien eten de wortelstokken graag. De vezels worden gebruikt voor vezelplaat, tafelbladen, etc. en het pluis vormt een licht en brandveilig isolatiemateriaal. En zoals dat vaker gaat bij innovatieprojecten: wie zoekt die vindt. In dit geval: Koppert, wereldmarktleider in de biologische bestrijding hoorde toevallig (nou ja) op een innovatiebeurs dat lisdodde veel stuifmeel produceert. Koppert importeert al tientallen jaren stuifmeel uit China. Het is noodvoedsel voor roofmijten, belangrijke bestrijders van spintmijten in kasteelten, in perioden dat er weinig spintmijten zijn. Maar leveringszekerheid en verontreiniging met bestrijdingsmiddelen vormen problemen. Nu onderzoekt het Veenweide Innovatie Centrum met Koppert of stuifmeel uit Nederlandse lisdodde een goed alternatief is.

Maar er is meer: Lisdodde groeit erg hard en onttrekt veel voedsel aan het water en de bodem. Dat maakt de plant geschikt voor waterzuivering. En misschien zelfs voor het snel verschralen van de bemeste landbouwgrond, zodat dit kan worden omgezet in kruidenrijk grasland. En dat is weer goed voor flora, insecten en weidevogels.

Jaap Graveland van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) schrijft regelmatig een artikel voor de IJssel- en Lekstreek. Wil je meer weten? Kijk dan op de website www.nvwk.nl of op facebook.com/denvwk. Houd de agenda in de gaten voor activiteiten, ook niet-leden zijn welkom. Wil je lid worden, ga dan naar https://www.nvwk.nl/de-vereniging/lid-worden. Reacties kun je mailen naar column@nvwk.nl.

Meer berichten