Foto: Eppo Notenboom

Groenalliantie Midden-Holland verlengt samenwerking met Staatsbosbeheer

Krimpenerwaard - De voorzitter Groenalliantie Midden-Holland Cees Oskam en directeur van Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen hebben woensdagmiddag de handtekening gezet onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2019 tot en met 2025. Staatsbosbeheer gaat werkzaamheden verrichten op het vlak van gebiedsbeheer, ontwikkeling en ondersteunende diensten van de natuur- en recreatiegebieden in de Krimpenerwaard en de Reeuwijkse Plassen e.o.

Met de nieuwe langdurige verbintenis geven beide partijen aan tevreden te zijn over de samenwerking van de afgelopen twee jaar. Ze willen gezamenlijk blijven optrekken in het werkgebied met betrekking tot natuur en recreatie in en om de stad. In verband met versnipperde grondposities die fysiek aan elkaar grenzen kunnen partijen samen meer bereiken dan ieder individueel.

Duurzame samenwerking

Doel van de overeenkomst is verder te werken aan de op- en uitbouw van een duurzame samenwerking en zodoende elkaars doelstellingen verder te versterken, waaronder het opstellen van een gedeelde beheervisie op aangrenzende eigendommen en taken. Beide partijen willen onder meer een optimale verdeling van natuur en recreatie, het realiseren van routenetwerken en een onderlinge goede verbinding van netwerken en optimale en efficiënte benutting van middelen en capaciteit.

Groene Metropool

Staatsbosbeheer wil vanuit de rol als beheerder van natuur- en recreatiegebieden middels het programma Groene Metropool een sterke bijdrage leveren aan een groen leefklimaat in de stedelijke regio's van Nederland. Het beheren van de recreatiegebieden voor de Groenalliantie past in deze ambitie. In Groenalliantie Midden-Holland werken de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Waddinxveen samen aan het behartigen van de belangen van openluchtrecreatie, het beschermen van de natuur en het bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon in de recreatiegebieden Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o. In 2023 wordt een evaluatie uitgevoerd en in 2024 beslissen partijen over de voortzetting van de samenwerking na 2025.

Meer berichten