De 2250 hectare 'agrarische' natuur is voor herstel van kruidenrijke graslanden voor zeldzame planten, insecten en weidevogels. (Foto: Jaap Graveland)
De 2250 hectare 'agrarische' natuur is voor herstel van kruidenrijke graslanden voor zeldzame planten, insecten en weidevogels. (Foto: Jaap Graveland) (Foto: )

Natuur in de Krimpenerwaard: Waarom moet er nog meer natuur bij?

Krimpenerwaard - Na 20 jaar discussie gaat de realisatie van 2250 hectare natuur met agrarisch medegebruik richting afronding. Vorige week debatteerde de raad van de gemeente Krimpenerwaard erover. Onder de agrariërs is er nog altijd veel onbegrip. Hoe zat het ook weer, waarom moet hier zo nodig natuur bij komen?

Door Jaap Graveland

Daarvoor moeten we terug naar 1990. Door economische ontwikkeling en bevolkingsgroei ging de natuur decennia lang achteruit. Het toenmalige kabinet wilde dit stoppen. Want waar hield het anders op? Rond die tijd werden ook de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn van kracht.

Kern van het natuurbeleid werd de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, nu Natuur Netwerk Nederland. Een netwerk van goed beheerde natuurgebieden, verbonden door natuurcorridors. Die corridors zorgen voor genetische uitwisseling en snelle (her)kolonisatie als een gebied (weer) geschikt is gemaakt voor een soort. Het betekende uitbreiding van 465000 naar 680000 hectare natuur. Dat getal is gebaseerd op berekeningen van het areaal dat nodig is om de afname van afzonderlijke soorten te stoppen. Een van die corridors is de 'natte as': de verbinding tussen het Deltagebied en het IJsselmeergebied: Biesbosch, Kinderdijk, Krimpenerwaard, Reeuwijkse Plassen, Nieuwkoopse en Vechtplassen, etc. De 2250 ha bij ons maakt daar deel van uit: realisatie van grasland en plasdras met geen of weinig bemesting zodat zeldzaam geworden planten, weidevogels, vlinders en libellen weer kunnen toenemen.

Natuurherstel is nog altijd nodig. Alleen, dit plan is van boven opgelegd, en natuur past zelden in de eigen 'backyard'. De betrokken boeren hebben er niet om gevraagd. Ze staan nu voor de keus: zelf met vergoedingen natuur realiseren in de Veenweidennatuur of zich laten uitkopen. In de toekomst moet het anders: consumenten betalen wat meer voor zuivel van 'groene' bedrijven zodat een boer ruimhartig wordt beloond en graag aan zelfrealisatie doet. Want natuurverlies is een mensenprobleem, geen boerenprobleem.

Jaap Graveland van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) schrijft regelmatig een artikel voor de IJssel- en Lekstreek. Wil je meer weten? Kijk dan op de website www.nvwk.nl of op facebook.com/denvwk. Houd de agenda in de gaten voor activiteiten, ook niet-leden zijn welkom. Wil je lid worden, ga dan naar https://www.nvwk.nl/de-vereniging/lid-worden. Reacties kun je mailen naar column@nvwk.nl.

Meer berichten