Wilgen knotten voor duurzame leefomgeving

Krimpenerwaard - Afgelopen zaterdag heeft de Lions club Domaine des Dames onder begeleiding van boswachter Rolf van Beek bij de Hogendijk in Bergambacht een aantal Knotwilgen geknot.

6% beschermde natuur

Boswachter Rolf van Beek is verbonden aan het Zuid-Hollands Landschap, een natuurbeschermingsorganisatie, opgericht in 1934, die actief is in een van de drukste provincies van Nederland. Zuid-Holland heeft maar 6% beschermde natuur voor haar 3,5 miljoen inwoners, waarvoor een gezonde leefomgeving gecreëerd moet worden. Dit percentage ligt te laag; het streven is naar 10%, dit proberen zij te bereiken door de inzet van 40 medewerkers en ruim 300 vrijwilligers.

Duurzamere leefomgeving

De Lions club zet zich wereldwijd onder andere in voor een duurzamere leefomgeving, zo ook de leden van de Domaine des Dames. Dit keer deden zij dat door hun kennis te verbreedden over het hoe en waarom van het knotten van de knotwilgen om vervolgens hun handen uit de mouwen te steken.

Deze knotwilgen staan door de hele Krimpenerwaard en op de locatie waar de leden van de Domaine des Dames afgelopen zaterdag actief waren, bleek dat de wilgen behoorlijk hard gegroeid waren. Dit komt, zo vertelde de boswachter, doordat zij in de griend (een vochtige akker) staan, waar bij hoge waterstand het water de wilgen een stukje onderzet en daarbij veel voedingstoffen achterlaat. Dit geeft een behoorlijke boost aan de groei van de wilgen.

De knotwilgen komen elk jaar in bloei en trekken veel bijen aan die zorgen voor bestuiving van vele bloemen, die daardoor zaadjes vormen en zich zo kunnen voorplanten. Omdat deze bestuiving vaak plaatsvindt over vele kilometers, kunnen de plantensoorten genetisch sterk blijven.

Het is daarom belangrijk dat de knotwilgen elke 2e tot 3e jaar geknot worden om goed gezond te blijven en daarmee ook bijen en andere soorten insecten kunnen blijven aantrekken.

Terugdringen bijen- en insectensterfte

Niet alleen door onvoldoende sterke bomen, maar ook door een groot tekort aan bloemen in bermen, weilanden en andere groene omgevingen, wordt mede hierdoor de hoeveelheid bijen met uitsterven bedreigd en is de insectenstand de laatste jaren met 75% afgenomen. Het blijft daarom belangrijk dat iedereen hier actief mee aan de slag gaat, waardoor prachtige en zinvolle natuurgebieden beschermd blijven voor mens en dier.

Inzet gewenst

Met deze actie, mogelijk gemaakt door het Zuid-Hollands Landschap, willen de leden van de Lions club ondersteuning geven aan het behoud van deze natuur en ook de aandacht vragen aan de inwoners van de Krimpenerwaard voor een duurzamere leefomgeving.

Meer berichten