Hugo en Loana uit groep 6 aan het werk met een project uit de Pittige Plus Torens
Hugo en Loana uit groep 6 aan het werk met een project uit de Pittige Plus Torens (Foto: Petra Jopse)

Pittige Plus Torens voor meer-, en hoogbegaafde kinderen

Krimpen aan den IJssel - Op basisschool het Octaaf in Krimpen aan den IJssel werken een aantal kinderen met de Pittige Plus Torens. De Pittige Plus Torens bevat verrijkingsstof voor meer-, en hoogbegaafde kinderen. De kinderen werken zo veel mogelijk zelfstandig aan een project. Ze worden hierbij begeleid door een leerkracht. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijv. taal, rekenen, techniek, aardrijkskunde, planologie, geometrie, architectuur, kunst, media- educatie etc. De leerlingen leren veel van de projecten uit de Pittige Plus Torens. Dit hoeft niet altijd kennis te zijn, het gaat ook om processen bijv. werkhouding, doorzettingsvermogen, planning etc. Ook worden door het werken met de Pittige Plustorens de 21e eeuwse vaardigheden ontwikkeld bij kinderen. De maatschappij verandert en daardoor veranderen ook de vaardigheden en competenties die belangrijk zijn. Voorbeelden van deze vaardigheden zijn bijv. kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict- basisvaardigheden, mediawijsheid etc.
Hugo uit groep 6 vertelt: "Ik vind dat je jezelf echt uitdaagt omdat het best moeilijk is. Je leert bijv. vooruitplannen en presenteren”. "Je leert er veel van", zegt Loana (gr 6). "Zo leren we nu in ons project leren wat atomen en moleculen zijn."

Meer berichten