Foto: Stephan Tellier

Feestelijke ‘eerste’ paal bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein Zevender

Schoonhoven - Onder toeziend oog van de kopers, gemeente, constructeur, architect en ontwikkelaar werd afgelopen vrijdag de 'eerste' feestelijke paal van een nieuw bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein Zevender in Schoonhoven geslagen. De laatste fase van dit terrein werd aangekocht en ingevuld door Verstoep. Voor acht ondernemers worden bedrijfsruimten gerealiseerd. Een stevige noordoostenwind en een lage gevoelstemperatuur deden niets af aan het gedeelde enthousiasme van alle betrokkenen voor de start van de bouw.

De ontwikkelingen op bedrijventerrein Zevender volgen elkaar in een razend tempo op. Al veel mooie bedrijfspanden werden in de afgelopen jaren gerealiseerd. Aan veel ontwikkelingen leverde Verstoep Bouwadvies en Architectuur een bijdrage. Met de aankoop van de laatste fase van bedrijventerrein Zevender lag opnieuw een mooie uitdaging in het verschiet.


Het ontwerp van een eerste bedrijfsverzamelgebouw werd gemaakt, kopers werden benaderd en overeenkomsten aangegaan. Het bedrijfsverzamelgebouw bestaat uit acht bedrijfsruimten variërend in grootte. Ondernemers in heel verschillende branches nemen straks hun intrek. Met het technisch uitwerken van de bouwplannen en het contracteren van een aannemer volgt de daadwerkelijke realisatie. Bouwbedrijf Versluis Spelt uit Polsbroek zal de bouwwerkzaamheden uitvoeren.

Tweede bedrijfsverzamelgebouw
Bij het vieren van de eerste paal sprak Arjan Verstoep, eigenaar van Verstoep Bouwadvies en Architectuur, de aanwezigen toe en wenste de aannemer en aanwezige kopers een succesvolle bouwperiode toe. Met de realisatie van dit bedrijfsverzamelgebouw is bedrijventerrein Zevender een prachtige gezichtsbepaler rijker. Bovendien wordt op dit moment gewerkt aan de technische uitwerking van de nieuwbouwplannen van een tweede bedrijfsverzamelgebouw. Naar verwachting zullen de bouwwerkzaamheden van dit gebouw na de bouwvakantie worden opgestart.Op dit moment is er nog een beperkt aanbod aan bedrijfsruimte. Bij interesse hiervoor kan er contact worden opgenomen met Verstoep.


EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie over de werkzaamheden van Verstoep Bouwadvies en Architectuur kunt u contact opnemen met Corné van Roest via 06 – 23 971 290 ofc.vanroest@verstoep.nl.


Bijschrift foto:Onder toeziend oog van betrokkenen wordt de eerste paal van het bedrijfsverzamelgebouw geslagen.©Stephan Tellier
———————————————————Met vriendelijke groet,
Verstoep bouwadvies | architectuur

Corné van Roest

Vrouwenmantel 3| 2871 NJSchoonhoven
t 0182 32 01 11 | www.verstoep.nl

Deze bestanden zijn door Verstoep bouwkundigengeproduceerd en worden op uw verzoek aan u terbeschikking gesteld als onderlegger voor de door u teverrichten (teken) werkzaamheden en uitsluitend tenbehoeve van het in het begeleidend schrijvengenoemd project. Bij het vervaardigen van nieuwetekeningen op basis van deze bestanden, dient u detekenhoofden van Verstoep bouwkundigen teverwijderen en te vervangen door uw eigenbedrijfskenmerken.
- Wij maken u er op attent dat de digitale gegevensauteursrechtelijk zijn beschermd.
- Verstoep bouwkundigen is niet verantwoordelijk voorde juiste, actuele en volledige overbrenging van deinhoud van de digitale gegevens.
- Het werken met voorlopige tekeningen en digitalegegevens is voor eigen risico.
- De u toegezonden digitale gegevens behoren door ugecontroleerd te worden aan de hand van de(nagezonden) tekening(en).

De informatie van de digitale gegevens is uitsluitendbestemd voor de geadresseerde. Gebruik van dezeinformatie, door anderen dan de geadresseerde isverboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,verspreiding en/of verstrekking van deze informatieaan derden is niet toegestaan.
Voor de onderlinge rechtsverhouding zijn de voorwaarden van toepassing zoals genoemd in deDNR2011.Deze DNR2011 ishierte downloaden.

Meer berichten