Agnes van Zoelen (Water Natuurlijk), Jos Verdoold (Bedrijven), Paul van den Eijnden (VVD), en Martin van der Spek (SGP-ChristenUnie) zijn de hoogheemraden voor de komende vier jaren.
Agnes van Zoelen (Water Natuurlijk), Jos Verdoold (Bedrijven), Paul van den Eijnden (VVD), en Martin van der Spek (SGP-ChristenUnie) zijn de hoogheemraden voor de komende vier jaren.

Nieuw bestuur en toekomstbestendig akkoord

Krimpenerwaard - Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft het nieuwe dagelijks bestuur benoemd. Agnes van Zoelen (Water Natuurlijk), Jos Verdoold (Bedrijven), Paul van den Eijnden (VVD), en Martin van der Spek (SGP-ChristenUnie) zijn de hoogheemraden voor de komende vier jaren. Samen met waarnemend dijkgraaf Toon van der Klugt en secretaris-directeur Miriam van Kuijk vormen zij het nieuwe college.

Het algemeen bestuur heeft ook het coalitieakkoord 'Sturen op een toekomstbestendig waterschap' vastgesteld. In dit akkoord staan de ambities en uitdagingen genoemd voor de komende periode. Uitgangspunt voor de werkzaamheden is het huidige Waterbeheerplan. Gericht op de toekomst krijgen daarbij de volgende thema's de komende vier jaar bijzondere aandacht: Klimaatadaptatie: het voorbereiden op de toenemende droogtes en het opvangen van de piekbuien met extreem veel regen; Bodemdaling: het samen zoeken naar zorgvuldige oplossingen voor het tegengaan van bodemdaling; Klimaatmitigatie: het terugdringen van de CO2 uitstoot door energietransitie; Waterkwaliteit: het verzorgen van schoon en gezond oppervlaktewater voor dier en mens; De relatie met de omgeving: het samenwerken met alle betrokkenen aan een goed en veilig watersysteem. Daarnaast wil het nieuwe college het duurzaam financieel beheer voortzetten voor een gematigd tarievenbeleid.

Meer berichten