De eerste bijeenkomst van de Ondernemerskring Krimpenerwaard  bij Van der Wal Berkenwoude.
De eerste bijeenkomst van de Ondernemerskring Krimpenerwaard bij Van der Wal Berkenwoude. (Rob Glastra Fotografie)

Oprichting Ondernemerskring Krimpenerwaard is een feit

Onder het toeziende oog van ruim 80 ondernemers uit de Krimpenerwaard en notaris Van Veen van Lint Notarissen tekenden op dinsdag 18 juni het nieuwe bestuur voor de oprichting van de Ondernemerskring Krimpenerwaard.

Krimpenerwaard - Op hetzelfde moment hielden de ondernemerskringen Bergambacht, Nederlek, Schoonhoven en Stolwijk-Haastrecht-Vlist op te bestaan.
In de ledenvergaderingen van de vier kringen is eerder door de leden unaniem voor de fusie gestemd. Per kern is een kerncommissie opgericht, om de lokale netwerkfunctie en identiteit te behouden.

Kersverse voorzitter Arjen Prins van Muller Transport sprak zijn dank uit voor het vertrouwen van de leden in de nieuwe vereniging, waarbij het bestuur naast hemzelf gaat bestaan uit Kees van Driel (EKB logistics), Tim Nagel (Rabobank) en Jeroen Mulder (Neho Speciaal Techniek). Ook bedankte hij de oude bestuursleden voor hun inzet voor het fusieproces.

Van belang blijft voor de leden de lokale binding. Daarom is gekozen om met kerncommissies te blijven werken. Hij gaf aan blij te zijn dat veel oud bestuursleden deel gaan uitmaken van een van de kerncommissies. Jan Vente sprak namens de gemeente Krimpenerwaard zijn felicitaties uit voor de oprichting van deze vereniging. Hij ziet in de fusie een waardevolle krachtenbundeling en kijkt uit naar een constructieve samenwerking.

Gastheer Peter van der Wal is onlangs verhuisd naar zijn gloednieuwe bedrijf in hartje Berkenwoude. Hij stelde zijn nieuwe bedrijf open voor deze eerste ledenbijeenkomst. Na een ontvangst in het kantoor waar het officiële deel plaatsvond en de benodigde handtekeningen werden gezet, volgde buiten op het met eigen materialen aangeklede terrein een toast op de nieuwe vereniging. Daarna werden veel nieuwe contacten gelegd onder het genot van een drankje en een heerlijke barbecue. Een goed begin van een hopelijk zeer vruchtbare samenwerking!

Alle bedrijven uit de gemeente Krimpenerwaard kunnen lid worden van de Ondernemerskring Krimpenerwaard. Informatie hierover is op te vragen bij het secretariaat: info@hetgroeneweb.com