Oplevering nieuwbouw Plateelbakkery Schoonhoven feestelijk gevierd

De bouwwerkzaamheden bij de Plateelbakkery in het centrum van Schoonhoven zijn vrijdagavond 5 juli op een feestelijke wijze afgesloten met een barbecue voor bouwers, nieuwe bewoners en omwonenden. Wethouder Leon de Wit sprak zijn waardering uit voor het omvangrijke project dat het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing waarborgt, waarmee de geschiedenis van Schoonhoven ook op deze plek - aan de Wal en Molenstraat - blijft voortbestaan.

Schoonhoven - De totale omvang van het project Plateelbakkery bestaat uit de realisatie van zeventien appartementen in de voormalige bebouwing. De appartementen werden eind vorig jaar en in het voorjaar van 2019 opgeleverd. Nu zijn ook de sleutels van alle zeven nieuwgebouwde stadswoningen overgedragen.

De voorzitter van de kersverse Vereniging van Eigenaren sprak tijdens de barbecue namens de nieuwe bewoners zijn complimenten uit voor Verstoep Bouwadvies en Architectuur. De nieuwe bewoners onderstreepten hun dank met de overhandiging van een ingezameld geldbedrag voor het werk van Harsha Ministries, een stichting voor pastorale en medische zorg in Zuid-India, waarbij Arjan Verstoep betrokken is.

Projectontwikkelaar Arjan Verstoep van Verstoep Bouwadvies en Architectuur: "Het bouwen in het centrum kent z'n uitdagingen. Het vraagt om flexibiliteit en creativiteit. In samenwerking met alle betrokkenen is hier op een positieve manier invulling aan gegeven. De goede samenwerking tussen het team van bouwers en andere betrokkenen heeft een belangrijke bijdrage gehad in het prachtige eindresultaat."

Meer berichten