Kom ook boerderijen fotograferen

Boerderij & Erf gaat na de zomer van 2019 van start met het in beeld brengen van alle boerderijen in de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard en de Vijfheerenlanden. De stichting is daarom op zoek naar vrijwilligers, die hier aan willen meewerken. Dit gebeurt in het kader van het Project Digitalisering, dat moet leiden tot een actuele boerderijenbeeldbank voor de drie genoemde gebieden.

Krimpenerwaard - De Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden kreeg vorig jaar een bijdrage toegekend van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, die bedoeld is om het digitale boerderijenbestand te gaan optimaliseren.

Dat is hard nodig, want de bestaande beeldbanken zijn samengesteld uit fotomateriaal uit te ver uiteenlopende perioden en gemaakt met verschillende doelen. Dit betekent dat uniformering van het geheel beslist nodig is. Bovendien ontbreken in de bestanden veelal de nieuwere boerderijen, dus ook de ruilverkavelingboerderijen.

Voor de realisatie van het fotowerk is bewust gekozen om dit in de komende herfst aan te vangen, zodat er minder hinder ondervonden gaat worden van bomengroei en gebladerte.

"Wie wil meewerken om dit project tot een mooi einde te brengen wordt van harte uitgenodigd om zich aan te melden bij het secretariaat. Dan krijgt u een informatiesetje en een uitnodiging voor een bijeenkomst op maandag 9 september 2019 in Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam.

"Daar gaat projectleider Dick de Jong u informeren over de wensen en de mogelijkheden. Mogelijk weet u ook nog andere mensen in uw omgeving, die misschien interesse hebben om een bijdrage te leveren aan dit vrijwilligerswerk.

Reacties graag naar het secretariaat: Sluis 57, 2964 AT Groot-Ammers, 0184-661425 of 06-53759618, secretariaat@boerderijenerf.nl. Als u meer over de organisatie wilt weten, kunt u kijken op www.boerderijenerf.nl

Meer berichten