Maandelijks komen er zo'n 40 Krimpenaren gezellig koffiedrinken. Aan de hand van thema's worden ervaringen en herinneringen met elkaar gedeeld.
Maandelijks komen er zo'n 40 Krimpenaren gezellig koffiedrinken. Aan de hand van thema's worden ervaringen en herinneringen met elkaar gedeeld. (Foto: )

Krimpen doet veel tegen eenzaamheid

Hoe ga je om met eenzaamheid? Dit onderwerp kwam vorige week aan de orde in een speciale thema-avond in het gemeentehuis. De ruim zestig aanwezigen kregen een goede indruk van wat er in Krimpen is bereikt als het gaat om eenzaamheid bestrijden.

Bab Riem Vis

Krimpen aan den IJssel - Dat blijkt best veel. Mogelijk dankzij de inzet van veel vrijwilligers en een financiële bijdrage(subsidie) van de gemeente en sponsors. Belangrijke reden voor deze evaluatie-bijeenkomst was, dat de gemeenteraad dit jaar moet beslissen of de gemeentelijke bijdrage in het kader van het Sociaal Beleidsplan ook de komende jaren weer wordt toegekend.

Aan de hand van fotomateriaal op een scherm werden de activiteiten door een aantal organisaties toegelicht. De aanwezigen konden ook via de mobiele telefoon meedoen aan een enquête.

Als eerste was 'Bakkie doen?' aan de beurt. Bedoeld voor Krimpenaren van alle leeftijden met een licht verstandelijke beperking die nog zelfstandig wonen en aangeven eenzaam te zijn. Onder begeleiding van professionals worden mensen aan elkaar gekoppeld met dezelfde interesses en hobby's. Onder andere tijdens gezellige maandelijkse avonden. Later nemen vrijwilligers de begeleiding over.

Bij 'Inloop De IJssel' staat sinds januari 2016 elke dinsdagmiddag de deur van wijkcentrum De Vijverhoek open voor mensen die kanker hebben, hersteld zijn of mantelzorgers/nabestaanden. Belangrijk is de persoonlijke betrokkenheid. Je kunt je verhaal kwijt, anderen weten wat je meemaakt. Maar er is vooral gezelligheid met leuke workshops en lunches of massage. Inmiddels is vorig jaar ook een Inloophuis aan de Linie in Capelle geopend dankzij financiële ondersteuning van de gemeente en het IJsselland Ziekenhuis. Een bezoekster vertelde over hoe belangrijk deze inloop voor haar is.

Alweer ruim drie jaar wordt elke laatste donderdagmorgen van de maand in het streekmuseum het 'Café van Toen en Nu' gehouden. En dat blijkt een groot succes. Maandelijks komen er zo'n 40 Krimpenaren gezellig koffiedrinken. Aan de hand van thema's worden ervaringen en herinneringen met elkaar gedeeld. Er zijn workshops, spelletjes en presentaties door de Historische Kring Krimpen. Nieuwe contacten worden gelegd, waardoor een stukje eenzaamheid wordt weggenomen. Altijd is er wel een mooi, spannend of ontroerend verhaal wat ook bindt.

'Samen 1 tegen Eenzaamheid' bestrijdt eenzaamheid onder jongeren. Dit project gaat regelmatig letterlijk 'de straat op' om haar doelgroep te bereiken. Op scholen of met een speciale partytent. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren nemen zo makkelijker de stap om contacten te leggen en toe te geven dat ze zich vaak eenzaam voelen.

Na een heerlijke door bewoners van de Molukse wijk gepresenteerde maaltijd, was het tijd om in groepssessies met elkaar in discussie te gaan. Het werd een interessant uurtje brainstormen met als resultaat veel tips en ideeën voor de organisatie. Wat kan effectiever en wat mist in het aanbod?

Belangrijke conclusie van deze avond: er klonken vooral veel positieve geluiden over de aanpak van eenzaamheid in Krimpen. Mogelijk dankzij het Sociaal Beleidsplan van de gemeente. Ook werd duidelijk, dat het toch vooral de inwoners zelf zijn die het moeten doen. Zij moeten voor elkaar klaar staan en dat lukt tot nu toe goed in Krimpen.

Meer berichten