Een rups in juni op melkeppe langs de Berkenwoudse Boezem. Foto: Stef van Walsum; Een vlinder in juli in Berkenwoude. Foto: Jannie Monhemius
Een rups in juni op melkeppe langs de Berkenwoudse Boezem. Foto: Stef van Walsum; Een vlinder in juli in Berkenwoude. Foto: Jannie Monhemius (Foto: )

Warmte brengt Koninginnenpages

Met de nieuwe warmte komen ook nieuwe soorten naar ons land. De laatste jaren zien we steeds meer koninginnenpages, ook in de Krimpenerwaard. Houd uw vlinderstruik en venkel in de gaten!

Jaap Graveland

Krimpenerwaard - Door de opwarming dreigen sommige soorten in ons land uit te sterven. Daaronder zijn een aantal vlindersoorten die leven in vochtige heiden en grasland in het oosten van ons land. Het was de laatste weken in het nieuws. Minder bekend is dat ook een aantal zogenaamde ijstijdrelicten dreigen te verdwijnen.

Het zijn soorten die in de ijstijd in Nederland veel voorkwamen, en zich alleen nog handhaven op de koudste plekken van ons land, bijvoorbeeld in Noord-Drente. Voorbeelden zijn het zevensterretje, de zweedse kornoelje en een aantal wolfsklauwen (primitieve varensoorten).

Maar zuidelijke soorten rukken juist op. Zoals de koninginnenpage. Hier het aantal waarnemingen in de Krimpenerwaard: vóór 2018 slechts 1-3 waarnemingen in sommige jaren, in 2018 10, en in 2019 zitten we al op 14 waarnemingen, waaronder die van een rups langs de Berkenwoudse Boezem.

De rupsen leven vooral op schermbloemigen, zoals de wilde peen, pastinaak, melkeppe en engelwortel. De eerste twee soorten staan bij ons vooral langs de dijken, de laatste twee langs de sloot. De rups heeft opvallende waarschuwingskleuren ('eet mij niet, ik ben vies!'); bij gevaar stulpt hij een rood vorkvormig orgaan uit dat een doordringende stank verspreidt.

De vlinders komen voor van half april tot half juni (eerste generatie) en van begin juli tot half september. De soort overwintert als pop in de kruidlaag op of vlak bij de grond. Deze prachtige vlinder zit vaak op vlinderstruiken en de rups komt ook voor op venkel, een bekende plant in de sier- en moestuin.

Dus let er eens op. En zet uw waarneming, liefst met foto op www.krimpen.waarneming.nl. Of stuur ze naar mij: column@nvwk.nl. Er zijn waarnemingen in Berkenwoude, 1 km van mijn huis. Zelf zie ik veel atalanta's maar geen koninginnenpage. Maar de aanhouder wint…

Meer berichten