Taalpact Krimpenerwaard ondertekend

Tijdens de week van de alfabetisering hebben op donderdag 12 september het Taalhuis, Bibliotheek, SWOK-Midden, het Gemini College, Van der Wal BV uit Berkenwoude, stichting Lezen en Schrijven en gemeente Krimpenerwaard het Taalpact Krimpenerwaard ondertekend.

Krimpenerwaard - Met de ondertekening van dit Taalpact geven deze samenwerkende partners aan het belangrijk te vinden dat iedereen in de Krimpenerwaard kan meedoen.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Als je niet goed kunt lezen, schrijven en/of rekenen, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken.

Ook in de gemeente Krimpenerwaard is laaggeletterdheid een verborgen probleem. Laaggeletterdheid gaat vaak gepaard met schaamte en is daardoor moeilijk te herkennen en tegen te gaan. Met de ondertekening van dit Taalpact geven de samenwerkende partners aan dat zij zich willen inzetten om laaggeletterdheid te herkennen en laaggeletterden te motiveren om de basisvaardigheden (verder) te leren en deze te gebruiken in het dagelijks leven.

Wethouder Jan Vente van Sociale Zaken zegt hierover: "De gemeente wil samen met het onderwijs, de welzijnsstichtingen en het bedrijfsleven mensen meer kansen bieden, ook mensen met een taalachterstand. Door deze samenwerking kunnen straks meer mensen meedoen in de samenleving. Dat is belangrijk want iedereen telt mee."

Organisaties die zich ook bij het Taalpact Krimpenerwaard willen aansluiten, worden uitgenodigd om deel te nemen aan een ontbijt-werkconferentie op 3 oktober van 08.00-11.00 bij het Gemini College, Nic. Beetsstraat 401, te Lekkerkerk. Deze bijeenkomst staat in het teken van informeren, adviseren en het uitwisselen van ideeën rondom herkennen en tegen gaan van laaggeletterdheid.

Meer berichten