Foto:

KrimpenWijzer verhuizen? Doe het niet!

Krimpen aan den IJssel -  Afgelopen donderdag besprak de gemeenteraad het voorstel van het College om de huisvesting
van het Krimpens Sociaal team / KrimpenWijzer te verplaatsen naar het Raadhuisplein (kantoorlocatie Rabobank). Alle 19 huisartsen en de lokale politieke partij Krimpens Belang riepen de gemeenteraad op om niet met het voorstel in te stemmen.

Huisartsen: contacten tussendoor van cruciaal belang

Paul van den Homberg informeerde de gemeenteraadsleden namens alle huisartsen dat de contacten tussendoor van cruciaal belang zijn voor de samenwerking. "Als huisartsen vervullen wij een centrale rol in de zorgverlening. Als de beoogde organisaties 1,2 kilometer verderop gehuisvest worden, gaan de contacten verwateren wat invloed zal hebben op de samenwerking, maar ook op de kwaliteit van de zorg. Het is voor iedereen inmiddels duidelijk dat een groot aanbod van zorg en welzijn onder één dak veel voordelen biedt. Als je nu besluit om het concept te ontrafelen, verliest het zijn meerwaarde."

Krimpens Belang: hoor en wederhoor
"We hebben het voorstel vanuit verschillende kanten bekeken en verschillende organisaties, partijen en inwoners hierover gesproken", aldus Saskia Bijl van Krimpens Belang. "Onze conclusie? Dit is niet in het belang van onze Krimpense inwoners! Om deze reden hebben wij de voltallige gemeenteraad opgeroepen niet in te stemmen met het voorstel van het college. Laten we niet een goedwerkend concept uit elkaar halen met de naïviteit te denken dat er niks zal veranderen."

Wethouder Jaarsma bewist de mening van de huisartsen
Mevrouw Bijl van Krimpens Belang vroeg tijdens de vergadering aan de inhoudelijk verantwoordelijke wethouders de heer Janson (dossier WM)), wethouder Jaarsma (coordinator Sociaal Domein) en wethouder Timm (Volksgezondheid en Participatie) of zij deze verhuizing vanuit de inhoud ook als kans zien. "Gaan jullie écht toestaan dat op jullie dossiers een stap terug wordt gedaan in de samenwerking en in de zorg? Waar is het belang van onze inwoners gebleven? ", aldus Saskia Bijl. Wethouder Jaarsma betwist de mening van de huisartsen dat de samenwerking minder goed zal zijn met de verhuizing. "Integrale zorgvraag kan prima vanuit een andere locatie georganiseerd worden en goed blijft goed, ook als organisaties niet onder zelfde dak zitten", aldus wethouder Jaarsma namens alle inhoudelijke wethouders.

College: "het is vooral een huisvestingsvraagstuk"
Het college is vooral van mening dat het een huisvestingsvraagstuk is waarvoor geen ruimte is binnen het Gezondheidscentrum. Het was opmerkelijk te noemen dat mevrouw Alberda namens het bestuur van het Gezondheidscentrum Krimpen verklaarde dat er nooit een concreet verzoek is gedaan voor uitbreiding. "Wat ons betreft staat de mogelijkheid open als er een verzoek komt van de gemeente. Ons centrum is flexibel genoeg", aldus mevrouw Alberda.

Raadsvoorstel teruggestuurd naar college
Het voorstel werd unaniem door de gemeenteraad teruggegeven aan het college.
 

Meer berichten