Gert-Jan Lammens, voorzitter van KdO Lekkerkerk en man met een visie.
Gert-Jan Lammens, voorzitter van KdO Lekkerkerk en man met een visie. (Foto: Wijntjesfotografie.nl)

Gert-Jan Lammers wil werken aan de toekomst van KdO/L

Gert-Jan Lammens geeft alweer anderhalf jaar leiding aan gymnastiekvereniging KdO Lekkerkerk. Met zijn bestuur probeert hij een veranderingsproces door te voeren om de 110 jaar oude club klaar te maken voor de toekomst.

Door Jan J. Timmer

Lekkerkerk - "Een uitdagend en tijdrovend proces", zo noemt Lammens, in het dagelijks leven directeur van SportSupport Rotterdam de 'omvorming'. "Een club die al zo lang bestaat krijg je niet zomaar in beweging. Toch zie ik wel vooruitgang. Alles begint met het vaststellen van een breed ondersteunde missie en het gezamenlijke besef dat we stappen moeten zetten om onze doelen te bereiken."

KdO wil een vereniging worden die uitstekende faciliteiten biedt, sociaal veilig is en multifunctionaliteit in zich draagt. "Veel daarvan is in basis aanwezig, sommige zaken ontbreken. Daar moeten we invulling aan geven. Heel belangrijk is dat we het gevoel dat we één club zijn gaan versterken. Doordat we op verschillende locaties bezig zijn met onze verschillende afdelingen zijn er veel leden die elkaar niet of amper kennen terwijl ze toch écht lid zijn van dezelfde vereniging.

"Een eigen sportaccommodatie waarin we alle disciplines kunnen onderbrengen zou een uitkomst zijn. We hebben de mogelijkheden om tot zo'n locatie te komen uitgebreid verkend. Er lagen mogelijkheden binnen Lekkerkerk, maar de tijd bleek nog niet rijp om de stap daadwerkelijk te zetten.

"De optie deed zich voor op een moment dat we er als vereniging nog net niet rijp voor waren. Omdat er snel beslist moest worden, hebben we besloten het plan nog even in de ijskast te zetten. Maar de ambitie blijft! Wat zou het fantastisch zijn wanneer we als KdO-ers in één ruimte actief kunnen zijn en ook andere partijen de mogelijkheden kunnen bieden hier hun sport of hobby te bedrijven.

"De wens van een nieuwe en grotere eigen accommodatie zorgt meteen ook voor multifunctionaliteit en dat is waar we naar toe moeten. Zo kunnen we elkaar versterken en een win-win situatie scheppen. Meer dan een gymnastiekvereniging; dat is wat KdO Lekkerkerk straks meer dan ooit wil zijn en uitstralen!"

Gratis meedoen!

Onder de titel; 'KdOvember' biedt KdO Lekkerkerk iedereen de kans om een maand lang gratis mee te komen doen aan de verschillende activiteiten van de club. "Turnen, jazzdans, moderne dans, aerobics freerunnen en springgroep; overal staan de poorten open en kun je komen kijken of actief ervaren hoe leuk het is", vertelt voorzitter Gert-Jan Lammens.

"Kom proberen, zouden wij willen zeggen! Voor de lesroosters kun je kijken op www.kdo-lekkerkerk.nl."

Meer berichten