laptop
laptop (Foto: Rawpixel)

Lancering website Cultuureducatie Krimpenerwaard

Krimpenerwaard  - Op 27 november is de website Cultuureducatie Krimpenerwaard gelanceerd. De website www.cultuureducatiekrimpenerwaard.nl koppelt passende culturele activiteiten in de Krimpenerwaard voor scholen aan het aanbod dat culturele organisaties bieden.

Scholen kunnen gericht zoeken op diverse activiteiten van culturele aanbieders uit de Krimpenerwaard, gericht op het basisonderwijs. Culturele organisaties kunnen hun aanbod op een overzichtelijke manier tonen aan de scholen.

De website is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging Krimpener Kunstwaard. Deze samenwerking richt zich op het versterken van cultuuronderwijs. Doel is alle kinderen in gemeente Krimpenerwaard laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarbij ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. De vraag van de scholen is daarbij leidend.

Waarom cultuureducatie?

Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Cultuureducatie daagt je uit om vanuit een ander perspectief naar de dingen om je heen te kijken. Het zet je aan tot nieuwsgierig zijn, laat je zoeken naar nieuwe oplossingen en leert je creatief denken. Vaardigheden die in onze maatschappij steeds belangrijker worden.

Samenwerking 

In de Regio Midden-Holland wordt vanuit een gezamenlijke visie op cultuureducatie, gewerkt aan het stimuleren, verbreden en verankeren van cultuuronderwijs. Eén van de activiteiten is het begeleiden van culturele organisaties bij de aansluiting van hun activiteiten op de vragen en behoeften van het basisonderwijs. Daarnaast is er ondersteuning voor scholen om hun cultuuronderwijs te versterken onder andere via een cultuurcoach. Activiteiten worden bekostigd vanuit de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De Vereniging Krimpener Kunstwaard is een vereniging voor professionele en vrijetijdskunstenaars in de Zuid-Hollandse polder de Krimpenerwaard en omgeving. De vereniging stimuleert, ontwikkelt en organiseert diverse kunst- en culturele activiteiten. Daarnaast heeft de vereniging onder meer de ambitie om kinderen en jongeren te betrekken bij kunstactiviteiten. Door de samenwerking ontstaat een breed cultureel netwerk in de Krimpenerwaard.

Meer berichten