Leerlingen tijdens een Schooljudo les.
Leerlingen tijdens een Schooljudo les. (Foto: Schooljudo b.v)

836 basisschoolkinderen uit de Krimpenerwaard van start met Schooljudo

Krimpenerwaard - Schoolbestuur Stichting Primair Onderwijs uit Krimpenerwaard besloot dit schooljaar een samenwerking aan te gaan met Schooljudo en daarmee te investeren in de motorische en pedagogische ontwikkeling van basisschoolkinderen die onder dit schoolbestuur vallen. Dit schooljaar zullen er dankzij de bijdrage van het schoolbestuur 836 basisschoolkinderen de judomat opgaan.

Basisscholen Krimpenerwaard aan de slag met eerste Schooljudo waarde ‘vertrouwen’

De zeven scholen uit de gemeente Krimpenerwaard gaan het eerste jaar op de mat en in het klaslokaal aan de slag met de waarde vertrouwen. De kinderen ervaren deze waarde door middel van fysieke lessen op de judomat en praatlessen in het klaslokaal. Hierdoor wordt de groepsdynamiek verbeterd. Tevens wordt er een sterke basis gelegd voor een meerjarig traject waarin waarden als samenwerken, respect en beheersing aan bod komen.

Door middel van judo werken aan de sociale veiligheid

Door de samenwerking tussen Stichting Primair Onderwijs en Schooljudo werken de leerlingen uit de gemeente aan sociale veiligheid, een belangrijk thema dat veel raakvlakken heeft met de lessen die in het Schooljudo programma verweven zitten. Anne Rongen van Schooljudo: ‘Door de gymzaal om te bouwen tot een ware dojo en de kinderen echte judo pakken aan te trekken verplaatsen zij zich echt even in de wereld van een judoka. Binnen deze omgeving ontstaat een klimaat waarbinnen kinderen op een verantwoordelijke en leerzame manier fysiek met elkaar aan de slag kunnen.’

(School)judo als onderwijsmethodiek

In 1882 is judo bedacht als opvoedkundige onderwijsmethodiek door de Japanse pedagoog Jigoro Kano. Hij was ervan overtuigd dat de beoefening van judo zou leiden tot het worden van een sympathiek(er) mens in een gezond(er) lichaam. De eeuwenoude filosofie van het judo zoals door Kano is bedacht heeft Schooljudo omgezet in een moderne methodiek. Om judo in te zetten als filosofie, als spel om te werken aan de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Én aan de groepsdynamiek van een klas. Zeven Schooljudo-waarden staan binnen een doorlopende leerlijn centraal: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. Door deze waarden uit te lichten op de judomat én in het klaslokaal maakt Schooljudo kind en klas krachtig.

Meer berichten