Meer toezicht op fietsers en loslopende honden in Krimpenerhout

Krimpen aan de Lek - Fietsers in de Krimpenerhout maken in grote aantallen gebruik van het voetpad en niet van het geasfalteerde fietspad ten zuiden en westen van de surfplas. Hierdoor ontstaat er voor wandelaars een onveilige situatie ten noorden van de surfplas en nabij het nieuwe speeleiland.

Toezichthouders hebben de overtredende fietsers in de afgelopen periode regelmatig gewaarschuwd. Staatsbosbeheer en de gemeente nemen de overlast serieus en gaan daarom het toezicht op fietsers intensiveren in de Krimpenerhout.

Verbaliseren

Vanaf 1 december a.s. zal er niet meer gewaarschuwd maar bekeurd worden. De boete voor een overtreding is € 55,=. De toezichthouders gaan er ook meer op toezien dat hondeneigenaren zich houden aan de regels zoals nu aangegeven op de bebording rondom de surfplas. De boete voor een loslopende hond in of rond de surfplas is € 95,=, voor een hond op het speeleiland € 140,=.

Groenalliantie Midden-Holland

Groenalliantie Midden-Holland is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen a/d IJssel, Krimpenerwaard en Waddinxveen. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in de recreatiegebieden in de Krimpenerwaard en rond de Reeuwijkse Plassen. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebieden.

Meer berichten