Foto: Pexels.com

Bodem Krimpenerwaard zakt, maar minder hard dan verwacht

Krimpenerwaard - De gemeente Krimpenerwaard heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het tegengaan van bodemdaling en CO2-uitstoot in de Krimpenerwaard. Onderzoeksbureau Acacia Water heeft dit onderzoek uitgevoerd. De gemeente heeft zich als doel gesteld in 2022 op 2000 extra hectares maatregelen te hebben getroffen om bodemdaling tegen te gaan. Het rapport dat naar aanleiding van dit onderzoek is opgesteld, geeft inzicht in de aard en omvang van de problematiek.

Conclusies rapport Bodemdaling
Een van de belangrijkste conclusies uit het rapport is dat de bodem in de Krimpenerwaard zakt, maar minder hard dan voorheen werd aangenomen. Wethouder Jan Vente, portefeuillehouder Landbouw zegt hierover: "Het feit dat de bodem minder hard zakt dan verwacht, betekent dat we een tot twee generaties de tijd hebben om samen met inwoners tot aanpassingen te komen. Dit biedt een duurzaam perspectief voor de toekomst. Ook geeft het ruimte voor vervolgonderzoek om te komen tot aanvullende oplossingen."

Daarnaast biedt het rapport ook inzicht in de verschillen in bodemdaling per gebied. Deze verschillen worden veroorzaakt door de bodemopbouw en het watersysteem (infiltratie). Met name in de zogenaamde infiltratiegebieden is de bodemdaling groter. Met deze kennis kan een specifieke aanpak om bodemdaling tegen te gaan per deelgebied worden toegepast. In het rapport zijn vier maatregelenpakketten opgenomen die hierop aansluiten.

Bodemdaling en klimaatopgave

De geboden maatregelen gaan over een aanpassing in landbouw, namelijk optimalisatie van de melkveehouderij, extensieve melkveehouderij, natte verdienmodellen zoals zonnepanelen of cranberry's en natuurontwikkeling. Uitgangspunt bij deze maatregelen is een verhoging van het grondwaterpeil.

Op dit moment wordt aangenomen dat bodemdaling ook bijdraagt aan de CO2-uitstoot. Bij gemeenten ligt de opdracht om een korte, middellange en lange termijnbijdrage te leveren aan de beperking van CO2-uitstoot. Het onderzoek biedt hiervoor een kader. Met name als het gaat om no-regret oplossingen die bijdragen aan zowel het beperken van CO2-uitstoot, het tegengaan van bodemdaling en een toekomstbestendige landbouw.

De beschikbare tijd, kennis over bodemdaling en maatregelen bieden kansen om samen met het waterschap, inwoners, ondernemers en agrariërs te komen tot passende maatregelen. Het rapport dient als basis voor gebiedsprocessen en beleidsvorming op gebied van bodemdaling klimaatopgaven. Gemeente Krimpenerwaard gaat met lokale partners en kennisinstellingen in gesprek over de bevindingen.

Kijk voor meer informatie over de aanpak van de gemeente Krimpenerwaard en meer informatie over bodemdaling op:

www.slappebodem.nl

www.proeftuinkrimpenerwaard.nl

www.kennisprogrammabodemdaling.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden