Bijna een jaar na aanvraag is de werkgroep Steenbreek bezig met de aanleg van een groenstrook (Foto's en tekst: Thea van der Raaf)
Bijna een jaar na aanvraag is de werkgroep Steenbreek bezig met de aanleg van een groenstrook (Foto's en tekst: Thea van der Raaf) (Foto: )

Steenbreek stopt: "Groen heeft geen prioriteit"

Krimpen aan den IJssel - Wouter en Ineke de Ruiter wonen sinds twee jaar aan de Stad en Landschap. De grijze steenmassa voor hun deur vonden ze niets dus, met de actie 'Steen eruit en groen erin' in gedachte, deden ze een aanvraag bij de gemeente om het aanzicht wat groener te maken. Dat was in maart 2019.

Door Thea van der Raaf

Begin februari was het dan zover. 80 tegels gingen eruit en een heleboel planten erin. Het regenwater vindt zijn weg in de grond en alle planten die er nu staan zijn interessant voor vogels en bijen. Bovendien ziet het straatbeeld er een stuk gezelliger uit. Maar voor het zover was, ging er nog heel wat aan vooraf. "Na anderhalve maand kregen we bericht van de gemeente, met de mededeling dat Jaqueline Veltman van 'Projecten in het groen' en organisator van werkgroep Steenbreek contact met ons zou opnemen. Jaqueline maakte een ontwerp en plan van aanpak, maar de gemeente zag geen mogelijkheden tot financiering", aldus Wouter de Ruiter. "Het kostte heel veel tijd om door te dringen tot het ambtelijke apparaat", gaat Veltman verder. "Uiteindelijk werd de helft betaald uit het potje 'bewonersinitiatief' en betaalde het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een kwart. Zij konden dat verantwoorden, omdat zij een potje hebben voor projecten om water via de grond, in plaats van het riool, af te voeren. Het laatste kwart hebben de Ruiters zelf betaald. Uiteindelijk prima geregeld en dit is een hele mooie kans voor Krimpenaren om hun tuin betaalbaar te vergroenen en de natuur een handje te helpen, maar het heeft enorm veel tijd en energie gekost. "Dat stimuleert mensen niet bepaald om iets dergelijks ook te doen", vinden, Wouter en Ineke. Voor de werkgroep Steenbreek Krimpen aan de IJssel was dit dan ook de laatste actie. "Gebleken is dat Steenbreek voor het college geen prioriteit meer heeft", aldus Veltman. Aangekondigde acties van Steenbreek moesten lang wachten op toestemming en werden niet of minimaal betaald. Dat is heel jammer, want een grote groep mensen niet weet hoe ze zelf iets kunnen bijdragen aan de natuur. In andere gemeenten wordt Steenbreek aangestuurd door een ambtenaar of extern bureau. In Krimpen werd daar het hoveniers- en ontwerpbureau ‘Projecten in het groen’ voor ingehuurd. Helaas ziet het huidige college Steenbreek alleen als een vrijwilligersclub. Vrijwilligers zijn fantastisch, je hebt ze ook echt nodig! Maar een dergelijk opgave om bewustwording te creëren en tuinen te vergroenen, is werk voor een professional. Onze gemeente stond bekend als een groene gemeente, maar nu wordt het groen onvoldoende op waarde geschat."

Gemeente reageert:

Dat de werkgroep heeft aangegeven te stoppen betekent wat ons betreft zeker niet dat het de laatste actie van Operatie Steenbreek is. Er wordt gewerkt aan nieuwe acties met vrijwilligers. De gemeente vindt groene tuinen enorm belangrijk en hiervoor zijn wij dan ook in overleg met de landelijke Stichting Steenbreek. De gemeente is lid van deze stichting en betaalt hiervoor jaarlijks lidmaatschap en ziet kansen liggen in onze groene gemeente. Wel is besloten geen bedrijven te subsidiëren op dit vlak. In voorgaande jaren is financieel bijgedragen aan steenbreekacties en een jaarlijkse onkostenvergoeding beschikbaar gesteld voor de werkgroep Steenbreek om samen met inwoners en bedrijven stenige (binnen)tuinen te vergroenen.

Groen vinden wij als gemeente juist heel belangrijk. Speciale aandacht gaat uit naar robuust en toekomstbestendig groen. Bomen spelen daarbij een belangrijke rol. Vanwege hun omvang en levensduur zijn bomen immers belangrijke structuurdragers in de gemeente.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden