Op deze foto van café Royal (later café De Dijk en Bar Gezellig) aan de Rijsdijk zijn duidelijk de vijzelblokken te zien.
Op deze foto van café Royal (later café De Dijk en Bar Gezellig) aan de Rijsdijk zijn duidelijk de vijzelblokken te zien.

Historisch: Panden aan de dijk opgevijzeld

In de bebouwde kom van Krimpen aan de Lek zijn in de jaren zestig veel woningen opgevijzeld. Dit moest door dijkverhoging. Het opvijzelen bestond uit het opdraaien van de vijzelblokken, aangebracht in uitgehakte sleuven. 

Krimpen aan de Lek - Voor het met de hand uitdraaien van de vijzelstellen werden uit de omgeving vrijwilligers gevraagd. Ieder die zich aanmeldde werd voorzien van een grote moersleutel en kreeg vervolgens één vijzelstel toegewezen. 

Bij een goede opstelling van de vijzels ontstond tussen de uitgehakte gaten een scheur in het metselwerk waardoor het pand los kwam van de fundering. Belangrijk was dat iedereen tegelijk en dezelfde hoogte draaide. 

Door het geven van de juiste instructies voor bepaalde vijzels was men in staat om de panden omhoog te brengen. Na het uitdraaien van de moeren tot de uiterste stand was het pand op hoogte opgedraaid. Na het opmetselen van de breukvlakken konden de vijzelblokken worden ingedraaid. 

Afhankelijk van de benodigde hoogte werd de actie meerdere malen herhaald. Op deze wijze zijn een groot aantal buitendijks gelegen panden opgevijzeld tot een hoogte variërend van 50 tot 125 cm. Het café is in 2015 toch afgebroken door een volgende dijkverhoging. Vele andere opgevijzelde huizen staan er nog steeds.

Meer informatie over Krimpen aan de Lek op historischeverenigingcrempene.nl of op Facebook.

Meer berichten

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden