Foto:

Jagers Krimpenerwaard plaatsen broedkorven voor wilde eend als bescherming tegen predatie

Krimpenerwaard – Op 7 maart plaatsten jagers uit de Krimpenerwaard broedkorven voor wilde eenden. Deze broedkorven, die bijna allemaal door jagers zelf gemaakt en geplaatst worden, bieden de wilde eend bescherming tegen predatie. Ook gaan de jagers dit jaar en volgend jaar meewerken aan het onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging waarin het broedsucces van de korven gemonitord wordt. Dit mede in het kader van het Jaar van de Wilde Eend.

 De Wet natuurbescherming verplicht jagers om zorg te dragen voor een redelijke wildstand van de diersoorten haas, konijn, fazant, houtduif en wilde eend in het jachtveld dat zij pachten. Met betrekking tot de wilde eend geven jagers aan deze verantwoordelijkheid invulling door het bieden van extra nestgelegenheid in de vorm van broedkorven. Door de plek waar zij deze korven plaatsen, boven het water, voorkomen zij bovendien dat predatoren als kraaien, vossen en hermelijnen makkelijk bij de eieren kunnen komen.

Jaar van de Wilde Eend
Deze activiteit is belangrijk, omdat onderzoek van Sovon laat zien dat de overleving van eendenkuikens in Nederland laag is. Ook gaat bijna 60% van de nesten van de wilde eend verloren, blijkt uit onderzoek. Ondanks het feit dat de wilde eend één van de meest talrijke broedvogels in Nederland is en de aantallen ten opzichte van de jaren ’70 niet zijn afgenomen, is er in ons land de laatste jaren toch een lichte teruggang te zien. Sovon en de Vogelbescherming riepen om die reden 2020 uit tot het Jaar van de Wilde Eend.

Onderzoek Jagersvereniging broedsucces wilde eend
Jagers zijn van oudsher aan de wilde eend verbonden. Daarom plaatsen zij al sinds jaar en dag broedkorven voor deze diersoort. Door het vergroten van het nestsucces (de fase waarin de eend op het nest zit en zij de eieren kan uitbroeden) en door het beheer van bovenmatige aantallen roofdieren dragen jagers er aan bij dat er meer kuikens groot worden.

Echter, harde cijfers over nest- en broedresultaat ontbreken. Die cijfers zijn belangrijk om te achterhalen waarom de kuikenoverleving in Nederland slechter is vergeleken met de rest van Europa. In het kader van het Jaar van de Wilde Eend wil de afdeling ecologie van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging in 2020 en 2021 onderzoeken wat het nestsucces van broedkorven is.

Bestuurslid WBE Krimpenerwaar, Harm Koelewijn: ‘De wilde eend is een wildsoort waar wij ons verantwoordelijk voor voelen’
‘Omdat de wilde eend een wildsoort is en wij ons voor de soort verantwoordelijk voelen, plaatsen wij eendenkorven. Als jagers zijn wij jaarrond actief in onze velden en verrichten we ook andere activiteiten op het gebied van natuurbeheer. Als extra activiteit gaan wij dit seizoen en volgend seizoen – op verzoek van de Jagersvereniging – ook het broedsucces van de korven monitoren. Hoeveel korven worden daadwerkelijk bebroed en bij hoeveel nesten zijn eieren uitgekomen? Wij leveren aan dit onderzoek als jagers graag een bijdrage’, aldus Harm Koelewijn, bestuurslid Wildbeheereenheid Krimpenerwaard.

Vaardigheid
Het vlechten van eendenkorven is een vaardigheid die ook door jagers wordt beoefend. Traditiegetrouw vindt dit werk plaats in de wintermaanden, wanneer de gesnoeide knotwilgen en grienden materiaal leveren voor de eendenkorf en de stokken om de korf in het water te plaatsen. Tegenwoordig worden ook andere manieren ontwikkeld om eendenkorven te maken, waarbij gebruik wordt gemaakt van gaas en hooi. Hiermee wordt een hooirol gemaakt. Daarnaast zijn er ook verschillen tussen regio’s waarbij lokale gebruiken zichtbaar zijn.

Het vlechten van een traditionele eendenkorf kost een geoefende vlechter al snel een paar uur. Het maken van een moderne variant neemt een kwartier in beslag. Het plaatsen daarvan in het veld is een vak apart. Met waadbroek en stokken wordt de broedkorf op de juiste plek gezet.

Een wildbeheereenheid (WBE) is de lokale jagersvereniging in een regio, Nederland kent in totaal 280 WBE’s. Iedere WBE is een zelfstandige vereniging met een gekozen bestuur, de vereniging bestaat uit alle jachthouders uit het werkgebied die verplicht zijn aangesloten. De WBE is als rechtspersoon binnen haar werkgebied onder meer verantwoordelijk voor het lokale wildbeheerplan, educatie over de jacht en het organiseren van tellingen in samenwerking haar leden.

WBE Krimpenerwaard is opgericht in 1991 en telt momenteel 176 leden. Het werkgebied van WBE Krimpenerwaard beslaat een gebied van 16.000 hectare gelegen in het Zuid-Holland.

Meer berichten

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden