Portret Frank Drion Linea Recta Column
Portret Frank Drion Linea Recta Column (Foto: Annelies Verton)

Column Frank Drion: Krimpen wees Wijzer

  Column

Krimpen aan den IJssel - Dit is de column van Frank Drion in de IJssel en Lekstreek (editie Krimpen) van deze week. 

De gemeente Krimpen mag trots zijn op hun welzijnsorganisatie. Ruim twaalf jaar geleden was: 'Meldpunt' al actief, opgevolgd door 'ContourdeTwern', nu is het omgedoopt tot 'KrimpenWijzer'. Deze organisatie fungeert naar volle tevredenheid. Steeds meer inwoners weten 'KrimpenWijzer' te vinden. En dat is een goede zaak. Derhalve is het niet zo'n wijs voornemen van de gemeente Krimpen om de balie in de hal van het gezondheidscentrum per 1 januari 2018 voor halve dagen te sluiten. Als je goed kijkt en dat doen we, dan zie je de gehele dag bezoek aan die balie.

Oud en jong melden zich daar dagelijks voor alle welzijnszaken en advies. Het is een loket dat toegankeler is dan een WMO-loket van de gemeente. Het is dan ook verbazend, dat slechts één partij in de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel, zich vierkant daartegen heeft verzet. Het is te hopen dat meerdere partijen zich keren tegen dit voornemen. De wethouder Oosterwijk en zijn partij dienen zich wel rekenschap te geven, dat dit een zeer asociaal besluit zal zijn. Het is dan ook te hopen, dat een en ander wordt herzien. En dat weldenkend Krimpen zo'n voorgenomen besluit zich bij de gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 weet te herinneren. In de gemeente Krimpen aan den IJssel groeit het aantal ouderen, met hun specifieke problematiek, gestaag. "De gemeente vindt het belangrijk dat de senioren goed worden voorgelicht". Aldus een citaat uit een brief over huisbezoek namens de gemeente aan die zelfde senioren. Je zou dus denken dat daar juist met de service van de 'KrimpenWijzer' balie op wordt ingespeeld. Een prachtig verlengstuk van een uitstekend Gezondheidscentrum waar deze senioren zich toch al regelmatig moeten vervoegen. En dat bezoek is niet beperkt tot de ochtenden. Doordenkertje voor de wethouder, college en de gemeenteraad! Overigens blijf ik van mening dat de dijken versterkt moeten worden.

frank@drion.info

Meer berichten
Shopbox