Een bord van Speenhoff achter de kerk.
Een bord van Speenhoff achter de kerk. (Foto: )

Historische rubriek: Koos en Het broekie van Jantje

  Historie

Krimpen aan de Lek - Koos Speenhoff, geboren in Kralingen 23 oktober 1869, heeft 24 jaar in Krimpen a/d Lek gewoond, bezocht er de lagere school en vervolgens de HBS in Rotterdam. Zijn vader woonde in een herenhuis (gesloopt 1963) naast de Ned. Hervormde Kerk.

Pal aan de rivier runde Speenhoff Sr. van 1872-1900 een bedrijf dat bekleding maakte voor ketels en schoorstenen. Na een korte periode bij de marine trad Koos bij zijn vader in dienst als vertegenwoordiger. Koos trad op als amateur-kunstenaar en sloeg een goed figuur. Omstreeks 1895 verruilde hij Krimpen aan de Lek voor Rotterdam. Hij probeerde van zijn hobby, het schrijven van versjes en liedjes, zijn beroep te maken. Zijn grote doorbraak kwam in 1902 toen hij in de Tivoli Schouwburg te Rotterdam bij een matineevoorstelling van 't Vrije Tooneel werd geplaatst om het programma te vullen. Zijn bekendste liedjes zijn 'Het broekie van Jantje', 'Brief van een moeder aan haar zoon die in de nor zit' en 'De schutterij' ('Daar komen de schutters'). Later schreef Speenhoff artikelen voor het Rotterdamsch Nieuwsblad en De Groene Amsterdammer. Op 3 maart 1945 kwam hij om het leven tijdens het Engelse bombardement van het Haagse Bezuidenhout. Op de Rotterdamse Oude Binnenweg staat een standbeeld van deze pionier van het Nederlandse cabaret.

historischeverenigingcrempene.nl

Meer berichten