Foto:

Kabel-radio in Krimpen aan den IJssel, voorloper van de kabel-TV

  Historie

Krimpen aan den IJssel - Voor de Tweede Wereldoorlog, in 1932 op precies te zijn, introduceerde de elektriciteitszaak van Vogelenzang de Jong iets nieuws in Krimpen aan den IJssel. Naar analogie van het uit latere jaren begrip kabel-TV valt dit het best te omschrijven als kabel-radio. Doel was de ontvangers te laten genieten van een ongestoorde ontvangst van de radiozenders.

Tot dan toe was er van een ongestoorde ontvangst op de radio geen sprake. Bekend was het verschijnsel dat werd aangeduid als de 'Mexicaanse hond', een jankend geluid dat door merg en been ging.
Vogelenzang de Jong was in die jaren gevestigd in de Steenbakkerstraat en daar werd een enorme ontvangst- en zenderinstallatie gebouwd – de Centrale Radio Ontvangst-installatie- , geleverd door de firma MIDO uit Den Haag.
De voorkamer als winkel ingericht. De serre werd dichtgemaakt om daar de radiocentrale te installeren. Die had eerst op de slaapkamer gestaan. Dat had echter grote bezwaren. Dag en nacht stond dat apparaat te brommen en te trillen. Er waren vier zenders. Op zondag werd op één ervan een kerkdienst uitgezonden. Op zaterdag van zes tot zeven werden er in de serre door wat je nu zou noemen, de lokale DJ, Riekus Ritskes, grammofoonplaten gedraaid.
Deze vorm van radio heeft van 1932 tot 1948 geduurd. In Krimpen waren er in die periode zo'n 800 abonnees. Ze betaalden per week f 0,50.
De behoefte aan deze vorm van radio liep na de oorlog snel terug. De techniek van de radiotoestellen was belangrijk verbeterd. Geen Mexicaanse hond meer. Daarnaast begon de PTT met zijn draadomroep, gebruikmakend van zijn netwerk van telefoonlijnen. Sommige zullen zich ongetwijfeld de grote ronde knop met de drie zenders herinneren.

Historische Kring

De Historische Kring Krimpen a/d IJssel spant zich in om zoveel mogelijk van de geschiedenis van Krimpen te bewaren zodat ook toekomstige generaties hiervan kunnen profiteren. Geïnteresseerd? Kijk dan eens op de website: www.historischekringkrimpen.nl. Aanmelden als lid kan via e-mail: informatie@historischekringkrimpen.nl.

Meer berichten