Het gebouw in 1968.
Het gebouw in 1968. (Foto: )

Het verenigingsgebouw ESVEKA

  Historie

Krimpen aan de Lek - Het verenigingsgebouw Esveka is gebouwd door vrijwilligers. Verschillende verenigingen oefenden eerst in een lokaal van de Ireneschool, maar er was behoefte aan een eigen ruimte. Op 16 april 1957 werd de Stichting Verenigingsgebouw werd opgericht. Deze zette zich in voor de bouw van een gebouw voor verenigingen. Op diverse manieren werd er geld verzameld. Er werd gerekend en getekend en op 25 juni 1957 werd de bouwvergunning afgegeven door de gemeente. De locatie werd een terrein Zeilmakersstraat/Visserijstraat, dit werd gehuurd van de gemeente. De bouw startte op 31 augustus 1957. Om het interieur te bekostigen werden er renteloze obligaties van 25 gulden uitgegeven, die binnen 10 jaar zouden worden afgelost. Er kwamen ook veel giften van de verenigingen, plaatselijke leveranciers en lokale bevolking. Bij de opening op 19 april 1958 kreeg het verenigingsgebouw de naam Esveka (spraakafkorting van Stichting Verenigingsgebouw Krimpen aan de Lek). Verschillende verenigingen hebben er jaren gebruik van gemaakt. In 1983 was er een fusie tussen de Stichting Verenigingsgebouw en Stichting Dorpshuis. De stichting ging door als Dorpshuis/Esveka. Het gebouw Esveka werd verkocht aan de gemeente en werd daarna gehuurd door de nieuwe stichting. In 1990 werd het Esveka gebouw gesloopt en op die plek zijn de seniorenwoningen gebouwd aan Plein Welgelegen.

Meer berichten