Mededelingenbord voor de vluchtelingen op het Burg. Van Walsumplein.
Mededelingenbord voor de vluchtelingen op het Burg. Van Walsumplein. (Foto: )

Historische Kring Krimpen: 'Krimpen werd een toevluchtsoord'

  Historie

Krimpen aan den IJssel - Dit jaar is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd van de Duitse bezetting. In dit kader wil de Historische Kring Krimpen graag aandacht besteden niet alleen aan die bevrijding maar ook wat daaraan in Krimpen vooraf ging.

Het Duitse leger viel in de vroege morgen van 10 mei 1940 onverhoeds ons land binnen.

Nederland had tot dan toe strikt vastgehouden aan de neutraliteitspolitiek. Voor Nazi-Duitsland was dat geen belemmering ons land, tegelijk met België en Frankrijk, aan te vallen.

Vijf dagen later, op 5 mei, gaven de Nederlanders zich over. Voor de Duitsers had het toen al te lang geduurd. Men verwachtte een simpele "walk-over" en had niet op zoveel tegenstand gerekend. De strijd om de Grebbelinie had drie dagen geduurd, van 11 t/m 13 mei: 15.000 Nederlandse soldaten stonden daar tegenover 23.000 Duitse soldaten.

Na drie dagen was het pleit beslecht, 417 gesneuvelden aan Nederlandse kant en 275 aan de Duitse. Op 14 mei werd Rotterdam gebombardeerd en vervolgens gaf Nederland zich over onder dreigement van bombardementen van nog meer Nederlandse steden.

Vier militairen uit Krimpen sneuvelden in deze vijfdaagse oorlog.

Krimpen zelf bleef grotendeels buiten het directe oorlogsgeweld. Het enige zichtbare op Krimpense bodem was een luchtgevecht waarbij een Nederlands vliegtuig over de Stormpolder werd neergehaald. Het stortte daarop in de griend achter de scheepswerf van Van der Giessen.

Krimpen werd samen met andere gemeenten uit de Krimpenerwaard toevluchtsoord voor inwoners uit o.m. Rhenen en Wageningen, die in de eerste oorlogsdagen het oorlogsgeweld ronde de Grebbelinie moeten ontvluchten. Met rijnschepen werden deze burgers naar het westen gebracht en werden hier op de zgn. gemeentegrond (het gedeelte van Krimpen tussen Poldersedijk en IJsselboulevard) aan wal gebracht.

Een –in de haast- gevormd ontvangstcomité zorgde voor de plaatsing van enkele honderden mens in het dorp. Waar er geen bedden over waren, werden stro en dekens aangerukt om als slaapplaats te dienen.

Enkele dagen later zagen de Krimpenaren hoe Rotterdam werd verwoest, een angstaanjagend voorteken van de komende ellendige oorlogsjaren. Er ontstond een enorme vuurzee, die aangewakkerd door een harde wind, snippers papier over vele kilometers verspreidde en waarvan er ook vele in Krimpen zouden neerdalen.

Historische Kring

De Historische Kring Krimpen aan den IJssel spant zich in om zoveel mogelijk van de geschiedenis van Krimpen te bewaren zodat ook toekomstige generaties hiervan kunnen profiteren. Geïnteresseerd? Kijk ook eens op de website:

www.historischekringkrimpen.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden