Foto: c. van Geelen

Ingezonden: PvdA belangrijke partner in afschaffen hondenbelasting Krimpen aan den IJssel

  Politiek

Krimpen aan den IJssel - Er is, door de tegenstanders van de afschaffing van de hondenbelasting getracht soms een tranentrekkend verhaal te houden. Bij de PvdA geen emotie, maar wel verbazing en verwondering.

Het college wist dat in potentie minimaal tweederde van de raad voor afschaffen van de hondenbelasting is. Dit was immers bij de kadernota aan de orde gekomen. Het college heeft daar niets mee willen doen.

Argument is dat het college er geen dekking voor heeft kunnen vinden. Vreemd genoeg weet het college wel dekking te vinden, zonder enige financiële onderbouwing, voor €250.000,00 voor boa’s. Dit zijn buitengewone opsporings ambtenaren. Ook tijdens de behandeling van de begroting bleef het bij een mooi verhaal dat suggereert dat het genoemde bedrag aannemelijk is. Helaas voor mooie praatjes doen wij het niet. Een halve financiële onderbouwing die alsnog werd gegeven kwam als mosterd na de maaltijd. Het college wist opeens dat een boa €95.000,00 moest kosten, maar ook bij eerdere navraag bij ambtenaren is dit bedrag tot en met dinsdagavond nooit boven tafel gekomen. Het college heeft het initiatief tot afschaffing zelf bij de raad gelegd die hier nu gebruik van heeft gemaakt. De PvdA heeft in persoon van Hans Butter de dekking voor de afschaffing van de hondenbelasting gevonden in de begroting bij een post die het college zelf niet heeft onderbouwd.

De PvdA acht het onbegrijpelijk dat het college een dergelijk bedrag niet onderbouwd structureel weet vrij te maken in de wetenschap dat op relatief korte termijn tonnen nodig zijn om de problemen in de jeugdzorg op te lossen. Naar de mening van de PvdA is dat veel belangrijker dan de boa’s.

De zogenaamde noodzaak om de boa’s aan te stellen om te handhaven doen bij de burger van Krimpen wel het gevoel van onveiligheid vergroten. Volstrekt ten onrechte. We zijn toch geen schilderswijk van Rotterdam geworden met problemen die onze gemeente onleefbaar maken?

Terugkomend op de financiële onderbouwing heeft de PvdA een onderbouwde berekening gegeven die uitkomt op €55.000,00 per boa. Het bedrag dat door de motie afschaffing hondenbelasting over blijft is €175.000,00 en daarmee ruim voldoende om minimaal twee boa’s aan te stellen om de zo gewenste handhaving en opsporing uit te voeren.

De afschaffing van de hondenbelasting moet in twee jaar plaatsvinden.
Voor het tweede jaar is er nog een gat van €58.000,00 dat nog niet gedekt is. Naar de mening van de PvdA kan hier €13.000,00 overhead kosten vanaf worden getrokken die door het afschaffen immers niet meer worden gemaakt. Blijft over €45.000,00 om nog dekking voor te vinden.
Dat is een mooie taak voor het volgende college met ongetwijfeld een andere samenstelling om in de begroting van ruim 68 miljoen dit bedrag te vinden. Een peanuts waar niemand zich zorgen over hoeft te maken. Als met de boa’s zuinig en zorgvuldig wordt omgesprongen is het bedrag daar al gevonden.

Het mag duidelijk zijn dat de fractie van de PvdA met plezier heeft meegewerkt bij de totstandkoming van dit door de raad aangenomen amendement en het dan ook met veel genoegen en volledige overtuiging van harte heeft ondersteund.

Hans Butter
Raadslid PvdA Krimpen

Meer berichten
Shopbox